กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103

103rd Field Artillery Battalion. 3rd Artillery Regiment.

Get Adobe Flash player

พันโท ทายาท แสงเพ็ชร
ผบ.ป.3 พัน.103
ไม่พบฟีด

มี 12 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

กิจกรรมปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในหน่วยทหาร

เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย.๖๐ พ.ท.วิรัตน์ พึ่งพิง ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้นำกำลังพลร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในหน่วยทหาร
โดยมีแม่บ้านและนักกีฬาของหน่วยเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในหน่วยทหาร 

งานวันพร้อมญาติทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๑

เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค.๖๐ หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๐๓ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓ ได้จัดงานวันพร้อมญาติ ให้กับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๐
ผลัดที่ ๑ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจ ให้แก่ทหารใหม่ โดยมี ฝอ.๒ ป.๓ พัน.๑๐๓ เป็นผู้แทน ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้พบปะญาติทหารใหม่ ทั้งนี้ หน่วยฝึก
ทหารใหม่ได้มีการแสดงของทหารใหม่ เช่น การแสดงราชวัลลภเริงระบำ กระทำพิธีมุทิตาจิตผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 3

อ่านเพิ่มเติม: งานวันพร้อมญาติทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๐  ผลัดที่ ๑ 

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการของหน่วย ป.๓ พัน.๑๐๓

เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค.๖๐ พ.ท.วิรัตน์ พึ่งพิง ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการของหน่วย ป.๓ พัน.๑๐๓
ณ ห้องเรียน ร้อย.บก. ป.๓ พัน.๑๐๓ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการของหน่วย ป.๓ พัน.๑๐๓

ผบ.ป.๓ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและพบปะทหารใหม่รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๑

เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค.๖๐ พ.อ.ยุวัต ขันธปรีชา ผบ.ป.๓ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและพบปะทหารใหม่รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๑
โดยมี พ.ท.วิรัตน์ พึ่งพิง ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ ให้การต้อนรับ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ป.๓ พัน.๑๐๓ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.ป.๓ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและพบปะทหารใหม่รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๑ 

รอง มทภ.๒(๓) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ป.๓ พัน.๑๐๓

เมื่อวันที ๑๕ พ.ค.๖๐ พล.ต.สมชาย เพ็งกรูด รอง มทภ.๒(๓) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ป.๓ พัน.๑๐๓ 
โดยมี พ.ท.วิรัตน์ พึ่งพิง ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ ให้การต้อนรับ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ป.๓ พัน.๑๐๓ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: รอง มทภ.๒(๓) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ป.๓ พัน.๑๐๓ 

พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๑

เมื่อวันที่ ๘ พ.ค.๖๐ พ.ท.วิรัตน์ พึ่งพิง ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๑ 
และได้ประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่ ณ สนามฝึก หน่วยฝึกทหารใหม่ ป.๓ พัน.๑๐๓ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๑ 

พบปะและมอบนโยบายแก่ทหารใหม่รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๑

เมื่อวันที่ ๒ พ.ค.๖๐ พ.ท.วิรัตน์ พึ่งพิง ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้เข้าพบปะและมอบนโยบายแก่ทหารใหม่รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๑ 
ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ป.๓ พัน.๑๐๓ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: พบปะและมอบนโยบายแก่ทหารใหม่รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๑ 

ตรวจสอบยอดเงินฝาก  อทบ.  กองการออมทรัพย์  กรมสวัสดิการทหารบก

บุคคลสำคัญ,พระมหากษัตริย์, บุคคลสำคัญของชาติ, บุคคลสำคัญของโลก 

ตรวจสอบประวัติ  และเงินเดือนแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่หน่วยแก้ไข  ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

เสียงในสนามรบเพื่อใช้ประกอบการฝึกทางยุทธวิธี  เช่น สถานการณ์ตั้งรับ 

บันทึกประจำวัน อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกรายละเอียดของเหตุการณ์ พร้อมวัน เวลา และสถาน 

เมื่อต้องการตรวจสอบหมายเลขทะเบียน รถยนต์ทหาร เพียงแค่ป้อนหมายทะเบียน 

เรื่องน่ารู้ AEC, ที่มาที่ไป อะไรคือ AEC ข้อมูลดีๆ เรื่อง AEC จากแหล่งความรู้ต่างๆ 

เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ