กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103

103rd Field Artillery Battalion. 3rd Artillery Regiment.

Get Adobe Flash player

พันโท ทายาท แสงเพ็ชร
ผบ.ป.3 พัน.103
ไม่พบฟีด

มี 3 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แข่งขันวิ่ง ๑๐ กม. เฉลิมพระเกียรติ ร.๙

เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค.๖๑ หน่วย ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมแข่งขันวิ่ง ๑๐ กม. ณ สวนน้ําบุ่งตาหลั่ว เฉลิมพระเกียรติ ร.๙
ผลการแข่งขันได้รางวัลรองชนะเลิศ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: แข่งขันวิ่ง ๑๐ กม. เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ 

แจกจ่ายสับปะรด จำนวน ๖๐๐ กก. ตามโครงการระดมพลัง ไทยช่วยไทย

เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.๖๑ พ.ท.ทายาท แสงเพ็ชร ผบ.ป.๓.พัน.๑๐๓ เป็นประธานแจกจ่ายสับปะรด จำนวน ๖๐๐ กก.
ตามโครงการระดมพลัง ไทยช่วยไทยเพื่อช่วยแก้ปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำให้กับกำลังพล นายทหาร นายสิบ
พลทหารเก่าและใหม่ การปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: แจกจ่ายสับปะรด จำนวน ๖๐๐ กก.  ตามโครงการระดมพลัง ไทยช่วยไทย

หน.คณะชุดตรวจประกันคุณภาพการฝึกกองทัพบก ตรวจเยี่ยม หน่วยฝึกทหารใหม่ ป.๓ พัน.๑๐๓

เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.๖๑ พล.ต.ไตรรงค์ ทองเนื้อสุก หน.คณะชุดตรวจประกันคุณภาพการฝึกกองทัพบก และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม
หน่วยฝึกทหารใหม่ ป.๓ พัน.๑๐๓ โดยมี พ.ท.ทายาท แสงเพ็ชร ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ ให้การต้อนรับ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ป.๓ พัน.๑๐๓
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: หน.คณะชุดตรวจประกันคุณภาพการฝึกกองทัพบก ตรวจเยี่ยม  หน่วยฝึกทหารใหม่ ป.๓ พัน.๑๐๓

พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑

เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค.๖๑ พ.ท.ทายาท แสงเพ็ชร ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑
และประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่ พร้อมทั้งได้กล่าวโอวาทให้แก่กำลังพลในหน่วยฝึกทหารใหม่ และทหารใหม่
เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกต่อไป ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ป.๓ พัน.๑๐๓ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑ 

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่อง ในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย.๖๑ พ.ท.ทายาท แสงเพ็ชร ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้นำกำลังพลเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่อง
ในเทศกาลวันสงกรานต์ ณ สโมสรร่วมเริงไชย โดยมี พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร มทภ.๒ เป็นประธานในพิธี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: พิธีทำบุญตักบาตรเนื่อง ในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

พิธี สรงน้ำพระ และขอรับพรจาก ผบ.พัน. ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย.๖๑ กำลังพลหน่วย ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้เข้าร่วมพิธี สรงน้ำพระ และขอรับพรจาก ผบ.พัน.
เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องเรียน ร้อย.บก.ป.๓ พัน.๑๐๓ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: พิธี สรงน้ำพระ และขอรับพรจาก ผบ.พัน.  ๒๕๖๑

บริจาคโลหิตโครงการ MHeart สายโลหิต สายใจ จิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ

เมื่อวันที่ ๓ เม.ย.๖๑ หน่วย ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้จัดกำลังพล นายสิบ พลทหาร ร่วมบริจาคโลหิตโครงการ MHeart สายโลหิต สายใจ
จิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ ณ Variety Hall ชั้น ๓ เดอะมอลล์นครราชสีมา การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: บริจาคโลหิตโครงการ MHeart สายโลหิต สายใจ  จิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ

ตรวจสอบยอดเงินฝาก  อทบ.  กองการออมทรัพย์  กรมสวัสดิการทหารบก

บุคคลสำคัญ,พระมหากษัตริย์, บุคคลสำคัญของชาติ, บุคคลสำคัญของโลก 

ตรวจสอบประวัติ  และเงินเดือนแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่หน่วยแก้ไข  ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

เสียงในสนามรบเพื่อใช้ประกอบการฝึกทางยุทธวิธี  เช่น สถานการณ์ตั้งรับ 

บันทึกประจำวัน อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกรายละเอียดของเหตุการณ์ พร้อมวัน เวลา และสถาน 

เมื่อต้องการตรวจสอบหมายเลขทะเบียน รถยนต์ทหาร เพียงแค่ป้อนหมายทะเบียน 

เรื่องน่ารู้ AEC, ที่มาที่ไป อะไรคือ AEC ข้อมูลดีๆ เรื่อง AEC จากแหล่งความรู้ต่างๆ 

เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ