กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103

103rd Field Artillery Battalion. 3rd Artillery Regiment.

Get Adobe Flash player

พันโท ทายาท แสงเพ็ชร
ผบ.ป.3 พัน.103
ไม่พบฟีด

มี หนึ่งผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ต้อนรับและมอบนโยบายในการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒

เมื่อวันที่ ๒ พ.ย.๖๐ พ.ท.วิรัตน์ พึ่งพิง ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้กล่าวต้อนรับและมอบนโยบายในการฝึกทหารใหม่
รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒ ณ ห้องเรียนหน่วยฝึกทหารใหม่ ป.๓ พัน.๑๐๓ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: ต้อนรับและมอบนโยบายในการฝึกทหารใหม่  รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๒

เมื่อวันที่ ๑ พ.ย.๖๐ พ.ท.วิรัตน์ พึ่งพิง ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๒
ณ ห้องเรียน ร้อย.บก. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: พิธีมอบประกาศเกียรติคุณทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๒ 

ิพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๒

เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค.๖๐ หน่วย ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้นำกำลังพลของหน่วยเข้าร่วมพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๒
ณ ลานพื้นแข็ง บก.พล.ร.๓ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: ิพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๒

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๖๐ พ.ท.วิรัตน์ พึ่งพิง ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้นำกำลังพลของหน่วยเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดศาลาลอย
อ.เมือง จว.น.ม. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

พิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๖๐ พ.ท.วิรัตน์ พึ่งพิง ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้นำกำลังพลของหน่วยเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร มทภ.๒ เป็นประธานในพิธี
ณ ศาลาวงกลมพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: พิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณ 

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค.๖๐ พ.ท.วิรัตน์ พึ่งพิง ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้นำกำลังพลของหน่วยเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ วัดพระนารายณ์ อ.เมือง จว.น.ม. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

Big Cleaning Day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค.๖๐ พ.ท.วิรัตน์ พึ่งพิง ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร มทภ.๒ เป็นประธาน
ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร อ.เมือง จว.น.ม การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: Big Cleaning Day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

ตรวจสอบยอดเงินฝาก  อทบ.  กองการออมทรัพย์  กรมสวัสดิการทหารบก

บุคคลสำคัญ,พระมหากษัตริย์, บุคคลสำคัญของชาติ, บุคคลสำคัญของโลก 

ตรวจสอบประวัติ  และเงินเดือนแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่หน่วยแก้ไข  ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

เสียงในสนามรบเพื่อใช้ประกอบการฝึกทางยุทธวิธี  เช่น สถานการณ์ตั้งรับ 

บันทึกประจำวัน อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกรายละเอียดของเหตุการณ์ พร้อมวัน เวลา และสถาน 

เมื่อต้องการตรวจสอบหมายเลขทะเบียน รถยนต์ทหาร เพียงแค่ป้อนหมายทะเบียน 

เรื่องน่ารู้ AEC, ที่มาที่ไป อะไรคือ AEC ข้อมูลดีๆ เรื่อง AEC จากแหล่งความรู้ต่างๆ 

เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ