กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103

103rd Field Artillery Battalion. 3rd Artillery Regiment.

Get Adobe Flash player

พันโท ทายาท แสงเพ็ชร
ผบ.ป.3 พัน.103
ไม่พบฟีด

มี 3 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ พร้อมด้วยภริยา พบปะกำลังพบกำลังพลและครอบครัว

เมื่อ ๔ ธ.ค.๖๐ พ.ท.ทายาท แสงเพ็ชร ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ พร้อมด้วยภริยา พบปะกำลังพบกำลังพลและครอบครัว
บริเวณบ้านคุ้มสุริโยทัย ทางโค้งไปค่ายสุรธรรมฯ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ พร้อมด้วยภริยา พบปะกำลังพบกำลังพลและครอบครัว 

ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้เข้าพบปะทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒

เมื่อวันที่ ๒๘  พ.ย.๖๐ พ.ท.ทายาท แสงเพ็ชร ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้เข้าพบปะทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒ 
ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ป.๓ พัน.๑๐๓ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้เข้าพบปะทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒  

พิธี รับ - ส่ง หน้าที่ ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓

เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย.๖๐ หน่วย ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้กระทำพิธี รับ - ส่ง หน้าที่ ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ ระหว่าง พ.อ.วิรัตน์ พึ่งพิง
กับ พ.ท.ทายาท แสงเพ็ชร ณ หน้าศาลากองร้อยปืนใหญ่ที่ ๒ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: พิธี รับ - ส่ง หน้าที่ ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓

ผบ.พล.ร.๓ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและพบปะทหารใหม่ ป.๓ พัน.๑๐๓

เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย.๖๐ พล.ต.สัญชัย รุ่งศรีทอง ผบ.พล.ร.๓ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและพบปะทหารใหม่ ป.๓ พัน.๑๐๓
โดยมี พ.ท.วิรัตน์ พึ่งพิง ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ ให้การต้อนรับ ณ หน้า บก.ป.๓ พัน.๑๐๓ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.พล.ร.๓ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและพบปะทหารใหม่ ป.๓ พัน.๑๐๓ 

พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ และประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒

เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย.๖๐ พ.ท.วิรัตน์ พึ่งพิง ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่
และประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒ ณ สนามฝึก หน่วยฝึกทหารใหม่ ป.๓ พัน.๑๐๓ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่  และประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒

ผบ.ป.๓ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและพบปะทหารใหม่

มื่อวันที่ ๙ พ.ย.๖๐ พ.อ.ยุวัต ขันธปรีชา ผบ.ป.๓ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและพบปะทหารใหม่ หน่วยฝึกทหารใหม่
ป.๓ พัน.๑๐๓ โดยมี พ.ท.วิรัตน์ พึ่งพิง ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ ให้การต้อนรับ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ป.๓ พัน.๑๐๓ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.ป.๓ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและพบปะทหารใหม่

พิธีเปิดการฝึกหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๗ พ.ย.๖๐ พ.อ.ยุวัต ขันธปรีชา ผบ.ป.๓ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี พ.ท.วิรัตน์ พึ่งพิง ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ ให้การต้อนรับ
ณ ศาลาหน้ากองร้อยปืนใหญ่ที่ ๒ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: พิธีเปิดการฝึกหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๖๐

ตรวจสอบยอดเงินฝาก  อทบ.  กองการออมทรัพย์  กรมสวัสดิการทหารบก

บุคคลสำคัญ,พระมหากษัตริย์, บุคคลสำคัญของชาติ, บุคคลสำคัญของโลก 

ตรวจสอบประวัติ  และเงินเดือนแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่หน่วยแก้ไข  ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

เสียงในสนามรบเพื่อใช้ประกอบการฝึกทางยุทธวิธี  เช่น สถานการณ์ตั้งรับ 

บันทึกประจำวัน อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกรายละเอียดของเหตุการณ์ พร้อมวัน เวลา และสถาน 

เมื่อต้องการตรวจสอบหมายเลขทะเบียน รถยนต์ทหาร เพียงแค่ป้อนหมายทะเบียน 

เรื่องน่ารู้ AEC, ที่มาที่ไป อะไรคือ AEC ข้อมูลดีๆ เรื่อง AEC จากแหล่งความรู้ต่างๆ 

เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ