กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103

103rd Field Artillery Battalion. 3rd Artillery Regiment.

Get Adobe Flash player

พันโท ทายาท แสงเพ็ชร
ผบ.ป.3 พัน.103
ไม่พบฟีด

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

พิธีประดับยศให้แก่กำลังพลที่ได้รับยศสูง ขึ้น ม.ค.๖๑

เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค.๖๐ พ.ท.ทายาท แสงเพ็ชร ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้เป็นประธานในพิธีประดับยศให้แก่กำลังพลที่ได้รับยศสูง
ขึ้นจำนวน ๑ นายคือ จ.ส.อ.สมจิตร สารีวงส์ ซึ่งได้รับการเลื่อนยศเป็น ร.ต และได้กล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม: พิธีประดับยศให้แก่กำลังพลที่ได้รับยศสูง ขึ้น ม.ค.๖๑

โครงการ “Mheart สายโลหิต สายใจ ทำความดี บริจาคโลหิต ฯ "

เมื่อ ๒๐๑๐๐๐ ธ.ค.๖๐ หน่วย ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้นำกำลังพลเข้าร่วมบริจาคโลหิต โครงการ “Mheart สายโลหิต สายใจ ทำความดี
บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ ๙” ณ Variety Hall ชั้น ๓
เดอะมอลล์นครราชสีมาการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม:  โครงการ “Mheart สายโลหิต สายใจ ทำความดี  บริจาคโลหิต ฯ  "

หน.ชตบ.ทบ. และคณะ ได้เดินทางมาตรวจกิจการ การส่งกำลังบำรุงของหน่วย

เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๔ ธ.ค.๖๐ พ.อ.นิวัติ พิมพ์สอ หน.ชตบ.ทบ. และคณะ ได้เดินทางมาตรวจกิจการ การส่งกำลังบำรุงของหน่วย
โดยมี พ.ท.ทายาท แสงเพ็ชร ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ ให้การต้อนรับ ณ บก.ป.๓ พัน.๑๐๓ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: หน.ชตบ.ทบ. และคณะ ได้เดินทางมาตรวจกิจการ การส่งกำลังบำรุงของหน่วย 

มทน.๒ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการเตรียมการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐๑๘

เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค.๖๐ พล.ท.สนธยา ศรีเจริญ มทน.๒ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการเตรียมการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐๑๘
ซึ่งหน่วยได้รับภารกิจจัด ๑ หมวดปืนใหญ่ เข้าร่วมการฝึก และเป็นส่วนหนึ่งของกองร้อยปืนใหญ่ผสมลำกล้อง ป.๓ พัน.๑๓
โดยมี พ.ท.ทายาท แสงเพ็ชร ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ ให้การต้อนรับ ณ บก.ป.๓ พัน.๑๐๓ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: มทน.๒ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการเตรียมการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐๑๘ 

ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณจาก มทภ.๒

เมื่อวันที่ ๘ ธ.ค.๖๐ พ.ท.ทายาท แสงเพ็ชร ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณจาก มทภ.๒
ในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นศท. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร
เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณจาก มทภ.๒

กิจกรรมบริจาคโลหิต 9 ล้านซีซี น้อมถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค.๖๐ พ.ท.ทายาท แสงเพ็ชร ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ และกำลังพล ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต 9 ล้านซีซี
น้อมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องศรีพัชรินทร
สโมสรร่วมเริงไชย การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมบริจาคโลหิต 9 ล้านซีซี  น้อมถวายเป็นพระราชกุศล

กิจกรรมพัฒนาพื้นที่พักอาศัยของหน่วย ป.๓ พัน.๑๐๓

เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค.๖๐ พ.ท.ทายาท แสงเพ็ชร ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ พร้อมด้วยกำลังพลและครอบครับของหน่วย
จัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่พักอาศัยของหน่วย บริเวณบ้านพักของกำลังพล ชุมชนคุ้มสุริโยทัย ป.๓ พัน.๑๐๓
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมพัฒนาพื้นที่พักอาศัยของหน่วย ป.๓ พัน.๑๐๓

ตรวจสอบยอดเงินฝาก  อทบ.  กองการออมทรัพย์  กรมสวัสดิการทหารบก

บุคคลสำคัญ,พระมหากษัตริย์, บุคคลสำคัญของชาติ, บุคคลสำคัญของโลก 

ตรวจสอบประวัติ  และเงินเดือนแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่หน่วยแก้ไข  ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

เสียงในสนามรบเพื่อใช้ประกอบการฝึกทางยุทธวิธี  เช่น สถานการณ์ตั้งรับ 

บันทึกประจำวัน อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกรายละเอียดของเหตุการณ์ พร้อมวัน เวลา และสถาน 

เมื่อต้องการตรวจสอบหมายเลขทะเบียน รถยนต์ทหาร เพียงแค่ป้อนหมายทะเบียน 

เรื่องน่ารู้ AEC, ที่มาที่ไป อะไรคือ AEC ข้อมูลดีๆ เรื่อง AEC จากแหล่งความรู้ต่างๆ 

เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ