กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103

103rd Field Artillery Battalion. 3rd Artillery Regiment.

Get Adobe Flash player

พันโท ทายาท แสงเพ็ชร
ผบ.ป.3 พัน.103
ไม่พบฟีด

มี 2 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

วันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค.๖๑ พ.ท.ทายาท แสงเพ็ชร ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้นำกำลังพลเข้าร่วมการสวนสนาม ในพิธีกระทำสัตย์
ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร มทภ.๒ เป็นประธาน
ในพิธี ณ ลานหน้าสโมสรร่วมเริงไชย การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: วันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๑

รอง ผบ.ป.๓ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพล หน่วย ป.๓ พัน.๑๐๓

เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค.๖๑ พ.อ.พงศ์กฤษฏ์ รุจิโยธิน รอง ผบ.ป.๓ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพล หน่วย ป.๓ พัน.๑๐๓
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพล เนื่องในวันกองทัพไทย โดยมี พ.ท.ทายาท แสงเพ็ชร ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓
ให้การต้อนรับ ณ โรงเลี้ยงของหน่วย การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: รอง ผบ.ป.๓ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพล หน่วย ป.๓ พัน.๑๐๓

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ สวนน้ำฯ

เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค.๖๑ พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร มทภ.๒ ได้เดินทางมาเป็นประธานในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
(รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี) ซึ่งหน่วยได้นำอาวุธยุทโธปกรณ์ไปจัดแสดง ณ ลานนวมินทร์ สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ
รัชกาลที่ ๙ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ สวนน้ำฯ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค.๖๑ พ.ท.ทายาทแสงเพ็ชร ได้เป็นประธานในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
(รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี) ณ ห้องเรียน ร้อย.บก.ฯ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ 

พิธีเปิดการแข่งขันทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒

เมื่อวันที่ ๓ ม.ค.๖๑ พ.อ.ยุวัต ขันธปรีชา ผบ.ป.๓ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๐
ผลัดที่ ๒ ภายใน พล.ร.๓ ซึ่ง ป.๓ รับผิดชอบในกลุ่มที่ ๔ โดยมี พ.ท.ทายาท แสงเพ็ชร ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ ให้การต้อนรับ
ณ ศาลาหน้ากองร้อยปืนใหญ่ที่ ๒ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: พิธีเปิดการแข่งขันทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๐  ผลัดที่ ๒ 

จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "

เมื่อ ๒๘ ธ.ค.๖๐ พ.ท.ทายาท แสงเพ็ชร ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้นำกำลังพลจำนวน ๒๐ นาย จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ ในชุมชนหนองไผ่ล้อม ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "

ร่วมอวยพรและขอรับพรจาก ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓

เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค.๖๐ กำลังพล ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้เข้าร่วมอวยพรและขอรับพรจาก พ.ท.ทายาท แสงเพ็ชร ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓
เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พร้อมกับมอบของขวัญปีใหม่ ณ ห้องเรียน ร้อย.บก.ป.๓ พัน.๑๐๓ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมอวยพรและขอรับพรจาก ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ 

ตรวจสอบยอดเงินฝาก  อทบ.  กองการออมทรัพย์  กรมสวัสดิการทหารบก

บุคคลสำคัญ,พระมหากษัตริย์, บุคคลสำคัญของชาติ, บุคคลสำคัญของโลก 

ตรวจสอบประวัติ  และเงินเดือนแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่หน่วยแก้ไข  ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

เสียงในสนามรบเพื่อใช้ประกอบการฝึกทางยุทธวิธี  เช่น สถานการณ์ตั้งรับ 

บันทึกประจำวัน อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกรายละเอียดของเหตุการณ์ พร้อมวัน เวลา และสถาน 

เมื่อต้องการตรวจสอบหมายเลขทะเบียน รถยนต์ทหาร เพียงแค่ป้อนหมายทะเบียน 

เรื่องน่ารู้ AEC, ที่มาที่ไป อะไรคือ AEC ข้อมูลดีๆ เรื่อง AEC จากแหล่งความรู้ต่างๆ 

เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ