กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103

103rd Field Artillery Battalion. 3rd Artillery Regiment.

Get Adobe Flash player

พันโท ทายาท แสงเพ็ชร
ผบ.ป.3 พัน.103
ไม่พบฟีด

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

พิธีมอบชุดกีฬาให้กับกำลังพล ที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่

เมื่อวันที่ ๕ ก.พ.๖๑ พ.ท.ทายาท แสงเพ็ชร ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้เป็นประธานในพิธีมอบชุดกีฬาให้กับกำลังพล
ที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ จำนวน ๔ นาย เพื่อเป็นการดูแลสวัสดิการของกำลังพลและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้
ใต้บังคับบัญชา ณ หน้า บก.พัน ป.๓ พัน.๑๐๓ และได้กล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม: พิธีมอบชุดกีฬาให้กับกำลังพล ที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ 

พิธีถวายสักการะ พระบรมรูป ร.๕

เมื่อวันที่ ๓ ก.พ.๖๑ หน่วย ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีถวายสักการะ พระบรมรูป ร.๕ และวางพวงมาลา
อนุสาวรีย์วีรไทย และได้จัดกำลัง ๑ กองพันสวนสนาม เข้าร่วมพิธีการสวนสนามทหารผ่านศึก เนื่องในวันทหารผ่านศึก
ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร มทภ.๒ เป็นประธานในพิธี ณ ลานหน้าสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี

อ่านเพิ่มเติม: พิธีถวายสักการะ พระบรมรูป ร.๕ 

เดินทางไกลพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพล ป.๓ พัน.๑๐๓

เมื่อวันที่ ๑ ก.พ.๖๑ พ.ท.ทายาท แสงเพ็ชร ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้นำกำลังพลเดินทางไกลเพื่อเป็นการพัฒนา
ขีดความสามารถของกำลังพลในการเคลื่อนย้ายหน่วยด้วยวิธีการเดินเท้า และกิจกรรมพัฒนาวัด ถวาย
เป็นพุทธบูชาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างหน่วยทหารและวัด ณ วัดหนองไผ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม: เดินทางไกลพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพล ป.๓ พัน.๑๐๓

มอบผ้าห่มให้กับครอบครัวของกำลังพล ป.๓ พัน.๑๐๓

เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค.๖๑ พ.ท.ทายาท แสงเพชร ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ และนายทหาร ฝ่ายอำนวยการ ได้นำผ้าห่มที่ได้รับมอบจาก
พล.ร.3 จำนวน ๔ ผืน มอบให้กับครอบครัวของกำลังพล จำนวน ๔ ราย ณ บ้านพักนายสิบ ป.๓ พัน.๑๐๓ ดังนี้.
นางสมจิตร หวังประสพกลาง มารดาภริยา จ.ส.อ.พุฒิศักดิ์ ใจงาม นางทองเลื่อน เที่ยงตา มารดาภริยา จ.ส.อ.อนันต์ หลาบภา
นางทอง ปัญญาสาร มารดา จ.ส.อ.สามารถ ปัญญาสาร ด.ญ.เบญญาภา ศรีขันธ์ บุตร จ.ส.ท.สุริยันต์ ศรีขันธ์

อ่านเพิ่มเติม: มอบผ้าห่มให้กับครอบครัวของกำลังพล ป.๓ พัน.๑๐๓

พิธีวันครบรอบวันสถาปนา กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๐๓ ครั้งที่ ๔๐

มื่อวันที่ ๒๖ ม.ค.๖๑ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๐๓ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓ ได้จัดพิธีวันครบรอบวันสถาปนาของ
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๐๓ ครั้งที่ ๔๐ โดยมี พล.ท.สมชาติ นุกูลกิจ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องเรียน ร้อย.บก.ป.๓ พัน.๑๐๓ 

อ่านเพิ่มเติม: พิธีวันครบรอบวันสถาปนา กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๐๓ ครั้งที่ ๔๐ 

พิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค.๖๑ พ.ท.ทายาท แสงเพ็ชร ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้นำกำลังพลเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้าง
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี พล.อ.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม ประธานพิธี
ณ สนามหน้าตึกกองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม: พิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พิธีเปิดโครงการ ”สานพลังสร้างฝัน เพื่อบุตรที่มีความต้องการพิเศษ”

เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค.๖๑ คุณ ศิริประภา แสงเพ็ชร ประธานสมาคมแม่บ้าน ป.๓ พัน.๑๐๓ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ
”สานพลังสร้างฝัน เพื่อบุตรที่มีความต้องการพิเศษ” โดยมี พล.ต.สมชาย เพ็งกรูด รอง แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธี
ณ ห้องศรีพัชรินทรสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี

อ่านเพิ่มเติม: พิธีเปิดโครงการ  ”สานพลังสร้างฝัน เพื่อบุตรที่มีความต้องการพิเศษ”

ตรวจสอบยอดเงินฝาก  อทบ.  กองการออมทรัพย์  กรมสวัสดิการทหารบก

บุคคลสำคัญ,พระมหากษัตริย์, บุคคลสำคัญของชาติ, บุคคลสำคัญของโลก 

ตรวจสอบประวัติ  และเงินเดือนแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่หน่วยแก้ไข  ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

เสียงในสนามรบเพื่อใช้ประกอบการฝึกทางยุทธวิธี  เช่น สถานการณ์ตั้งรับ 

บันทึกประจำวัน อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกรายละเอียดของเหตุการณ์ พร้อมวัน เวลา และสถาน 

เมื่อต้องการตรวจสอบหมายเลขทะเบียน รถยนต์ทหาร เพียงแค่ป้อนหมายทะเบียน 

เรื่องน่ารู้ AEC, ที่มาที่ไป อะไรคือ AEC ข้อมูลดีๆ เรื่อง AEC จากแหล่งความรู้ต่างๆ 

เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ