กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103

103rd Field Artillery Battalion. 3rd Artillery Regiment.

Get Adobe Flash player

พันโท ทายาท แสงเพ็ชร
ผบ.ป.3 พัน.103
ไม่พบฟีด

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อ วันที่ 27 มี.ค.57 เวลา 09.00 น. พันโท ยุทธศาสตร์  เศรษฐชัย ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 ได้เป็นประธานกระทำพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ป.พัน.103 ณ บริเวณพื้นที่ กองร้อยที่ 3 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 และได้ปลูกต้นไม้บริเวณหน้าศูนย์การเรียนรู้ฯ จากนั้นได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ฯ

 

อ่านเพิ่มเติม: พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ประสบภัยพายุฤดูร้อน

มี.ค.57 ศบภ.ป.พัน.103 ได้จัดกำลังพล นายทหารจำนวน  2 นาย พลทหาร จำนวน 10 นาย รถบรรทุก 2 คัน ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุ

ฤดูร้อนพังเสียหาย ในพื้นที่รับผิดชอบ  อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ได้แก่ บ้านจันอัด หมู่ 2 จำนวน 1 หลัง บ้านด่านติง หมู่ 5 จำนวน 1 หลัง และ บ้านโค้งกระพี้ จำนวน 1 หลัง รวม 3 หลัง การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่กลับมาใช้งานได้ตามปกติ สร้างความปลาบปลื้มใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่เป็นอันมาก

อ่านเพิ่มเติม: ช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ประสบภัยพายุฤดูร้อน

ผบ.ป.พัน.103 พบปะกำลังพลและครอบครัว

เมื่อวันที่ 19 มี.ค.57 ผบ.ป.พัน.103 ได้ตรวจเยี่ยมพบปะกำลังพลและครอบครัว ณ บ้านพักทางโค้งทางไปค่ายสุรธรรมพิทักษ์ เพื่อเป็นไปตามนโยบายของ ผบ.ทบ. ซึ่งผู้บังคับบัญชาให้ความเป็นห่วงครอบครัวของกำลังพลในการดำเนินชีวิตประจำวัน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2557

ในวันที่ 11 ม.ค.57  ทภ.2 ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่ง ณ ลานนวมินทร์ สวนน้ำฯ ร.9 หน่วย ป.พัน.103 ได้สนับสนุน อาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วย และกำลังพล เพื่อจัดแสดงในงานวันเด็กแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2557

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพลและสวนสนามเนื่องในวันกองทัพไทย

พ.ท.ยุทธศาสตร์ เศรษฐชัย เป็น ผบ.พัน.สวนสนาม

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 ได้จัดกำลังกระทำสัตย์ปฏิณาณต่อธงชัยเฉลิมพลและสวนสนามเนื่องในวันกองทัพไทย เมื่อวันที่ 18 ม.ค.57 ณ ลานเอนกประสงค์กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยจัด 1 กองพันสวนสนาม (2 กองร้อยสวนสนาม) มี พ.ท.ยุทธศาสตร์  เศรษฐชัย เป็น ผู้บังคับกองพันสวนสนาม

อ่านเพิ่มเติม: พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพลและสวนสนามเนื่องในวันกองทัพไทย

การแข่งขันสวดมนต์และแสดงตนเป็นพุทธมามักกะ

แสดงตนเป็นพุทธมามักกะ

เมื่อ 7 ม.ค.57 หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 ได้จัดทหารใหม่เข้าแข่งขันสวดมนต์และแสดงตนเป็นพุทธมามักกะของทหารใหม่รุ่นปี 2556 ผลัดที่ 2 ณ พุทธศาสนสถานกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม: การแข่งขันสวดมนต์และแสดงตนเป็นพุทธมามักกะ

อาลัยสมเด็จพระสังฆราช

... สิ้นแล้วซึ่งองค์พระผู้เป็นร่มแก้ว     สิ้นสุดแล้วสงสารอันสุดเศร้า

สิ้นแล้วหนอพระผู้นำพุทธะไทย       แทบสิ้นใจเมื่อสิ้นองค์ญาณวร....

 

ตรวจสอบยอดเงินฝาก  อทบ.  กองการออมทรัพย์  กรมสวัสดิการทหารบก

บุคคลสำคัญ,พระมหากษัตริย์, บุคคลสำคัญของชาติ, บุคคลสำคัญของโลก 

ตรวจสอบประวัติ  และเงินเดือนแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่หน่วยแก้ไข  ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

เสียงในสนามรบเพื่อใช้ประกอบการฝึกทางยุทธวิธี  เช่น สถานการณ์ตั้งรับ 

บันทึกประจำวัน อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกรายละเอียดของเหตุการณ์ พร้อมวัน เวลา และสถาน 

เมื่อต้องการตรวจสอบหมายเลขทะเบียน รถยนต์ทหาร เพียงแค่ป้อนหมายทะเบียน 

เรื่องน่ารู้ AEC, ที่มาที่ไป อะไรคือ AEC ข้อมูลดีๆ เรื่อง AEC จากแหล่งความรู้ต่างๆ 

เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ