กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103

103rd Field Artillery Battalion. 3rd Artillery Regiment.

Get Adobe Flash player

พันโท ทายาท แสงเพ็ชร
ผบ.ป.3 พัน.103
ไม่พบฟีด

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

พิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อ 4 ธ.ค.57 พ.ท.วิรัตน์ พึ่งพิง และคณะข้าราชการ ป.พัน.103 ได้ร่วมกระทำพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของ ทภ.2 เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 โดย มทภ.2 เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม: พิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่รุ่นปี 2557 ผลัดที่ 2

                  เมื่อวันที่ 26  พฤศจิกายน  พ.ศ.2557 พลโท ธวัช  สุขปลั่ง แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาได้เข้าตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ของหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติและให้แนวทางในการฝึกทหารใหม่รุ่นปี 2557 ผลัดที่ 2 ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 ได้ทำการฝึกทหารใหม่โดยมีทหารใหม่จาก 3 หน่วยรวมกันได้แต่ ทหารใหม่กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103, กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 และ กองพันเสนารักษ์ที่ 3 การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.-

อ่านเพิ่มเติม: แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่รุ่นปี 2557 ผลัดที่ 2

พิธีรับส่งหน้าที่ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103

เมื่อ 24  พ.ย.57 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 ได้กระทำพิธีรับ - ส่งหน้าที่ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 ระหว่ง พันโท ยุทธศาสตร์  เศรษฐชัย และ พันโท วิรัตน์  พึ่งพิง ตามคำสั่ง กองทัพบก ที่  377/2557  ลง  5  พ.ย.2557 เรื่อง  ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน โดย พันโท ยุทธศาสตร์  เศรษฐชัย จากผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103ได้ไปรับตำแหน่งใหม่เป็น เสนาธิการ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 อัตรา พันเอก และ พันโท วิรัตน์  พึ่งพิง จาก ผู้ช่วยผู้ประสานการยิงกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ได้มารับตำแหน่งใหม่เป็นผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน  พ.ศ.2557 การปฏิบัติในพิธีรับ - ส่งหน้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: พิธีรับส่งหน้าที่ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103

พิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิษฐาน ณ บก.ป.พัน.103

 

เมื่อ 09 ต.ค.57 เวลา 08.09 น. พ.ท.ยุทธศาสตร์  เศรษฐชัย ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103และภรรยา พร้อมกำลังพลกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 ได้กระทำพิธีอัญเชิญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ขึ้นประดิษฐาน ณ ห้องโถงกองบังคับการกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 โดยนายทหาร 3 นายได้แก่ ร.ต.อาคม  คำแย้ม, ร.ต.ผดุงศักดิ์ สุวรรณ, ร.ต.ชัยกิจ  ปัดทุม เป็นผู้เชิญพระบรมรูป เพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน กำลังพลและผู้มาเยือนสามารถสักระได้โดยง่าย หลังจากเสร็จพิธีผู้บังคับกองพันและกำลังพลกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 ได้รับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในหมู่คณะ และให้เกิดความสมัคสมาน สามัคคีกันในหน่วย

อ่านเพิ่มเติม: พิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิษฐาน ณ บก.ป.พัน.103

ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา พล.ร.3 เยี่ยมหน่วย ป.พัน.103

เมื่อ 15 กันยายน 2557 คุณมะลิวัลย์  เปรุนาวิน ประธานชมรมแม่บ้านกองทัพบก สาขากองพลทหารราบที่ 3 และคณะ ได้เข้าเยี่ยมหน่วยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 ณ บ้านพักทหารคุัมสุริโยทัย ค่ายสุรนารี พร้อมกับมอบของอุปโภคบริโภคในครัวเรือนเพื่อช่วยเหลือรายจ่ายของครอบครัวกำลังพล

อ่านเพิ่มเติม: ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา พล.ร.3 เยี่ยมหน่วย ป.พัน.103

อบรมวิชาชีพทหาร

              เมื่อวันอังคาร ที่ 22 เมษายน 2557 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 ได้จัดให้มีการอบรมวิชาชีพให้แก่พลทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดปลดจากกองประจำการ ในวันที่ 1 พฤษาคม 2557 นี้ เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ให้แก่กำลังพลที่จะออกไปประกอบอาชีพของตนเองต่อไป โดยมีวิชาชีพที่แนะนำให้ครั้งนี้ได้แก่.-

1. การทำการเกษตร แบบเศรษฐกิจพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอดีของพระบาทสมเด็จประเจ้าอยู่หัวโดย ร.อ.ชรต ธนกิตติยานุกูล ผู้บังคังกองร้อยปืนใหญ่ที่่ 3 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 เป็นวิทยากรผู้อบรม

อ่านเพิ่มเติม: อบรมวิชาชีพทหาร

พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำหน่วยและรดน้ำขอพรผู้บังคับกองพัน

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 กำลังพลกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 ได้ร่วมกันประกอบพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำหน่วยและรดน้ำขอพรจากผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557 ตามธรรมเนียมประเพณีไทย ณ ห้องประชุมกองร้อยกองบังคับการ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 โดย ร.อ.จักร วาทกิจ ผู้บังคับกองร้อยปืนใหญ่ที่ 1 เป็นตัวแทนของกำลังพลกล่าวอำนวยพรและขอรับพรแก่ท่านผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 จากนั้น ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 ได้นำกำลังพลสรงน้ำพระพุทธรูปและกำลังพลทุกนายรดน้ำขอพรท่านผู้บังคับกองพันในเวลาต่อมา บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความชื่นมื่น ร่มเย็นเป็นสุข และแสดงถึงความสามัคดีในหน่วยเป็นอย่างดี...

อ่านเพิ่มเติม: พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำหน่วยและรดน้ำขอพรผู้บังคับกองพัน

ตรวจสอบยอดเงินฝาก  อทบ.  กองการออมทรัพย์  กรมสวัสดิการทหารบก

บุคคลสำคัญ,พระมหากษัตริย์, บุคคลสำคัญของชาติ, บุคคลสำคัญของโลก 

ตรวจสอบประวัติ  และเงินเดือนแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่หน่วยแก้ไข  ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

เสียงในสนามรบเพื่อใช้ประกอบการฝึกทางยุทธวิธี  เช่น สถานการณ์ตั้งรับ 

บันทึกประจำวัน อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกรายละเอียดของเหตุการณ์ พร้อมวัน เวลา และสถาน 

เมื่อต้องการตรวจสอบหมายเลขทะเบียน รถยนต์ทหาร เพียงแค่ป้อนหมายทะเบียน 

เรื่องน่ารู้ AEC, ที่มาที่ไป อะไรคือ AEC ข้อมูลดีๆ เรื่อง AEC จากแหล่งความรู้ต่างๆ 

เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ