กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103

103rd Field Artillery Battalion. 3rd Artillery Regiment.

Get Adobe Flash player

พันโท ทายาท แสงเพ็ชร
ผบ.ป.3 พัน.103
ไม่พบฟีด

มี 12 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัย เมื่อ 2 พ.ค. 58

เมื่อ 11 พ.ค.58 เวลา 0900 น. นายวิจิตร กิจวิรัตน์ นายอำเภอ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 ซึ่งนำโดย พ.ท.วิรัตน์ พึ่งพิง ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 พร้อมกับ ร.อ.ชาติชาย ปิตะสายะ , ร.ต.ณรงค์ เย็นอุดม และนายสิบ. 2 นาย พลทหาร 18 นาย เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัย เมื่อ 2 พ.ค. 58 โดยการสร้างบ้านให้กับประชาชนในพื้่นที่จำนวน ๑ หลัง บ.โคกวังวนม.4 ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม: การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัย เมื่อ 2 พ.ค. 58

ผบ.ป.พัน103 แบ่งมอบพื้นที่แปลงเกษตรด้านหลังหน่วยให้กับกำลังพลผู้มีรายได้น้อย

เมื่อ 010830 พ.ค.58 ผบ.ป.พัน103 แบ่งมอบพื้นที่แปลงเกษตรด้านหลังหน่วยให้กับกำลังพลผู้มีรายได้น้อย ได้ปลูกผักฯเสริมรายได้และให้แนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.ป.พัน103 แบ่งมอบพื้นที่แปลงเกษตรด้านหลังหน่วยให้กับกำลังพลผู้มีรายได้น้อย

การอบรมวิชาชีพ เรื่อง การใช้และดูแลเครื่องจักรกลการเกษตร

เมื่อ ๒๔๐๙๐๐ เม.ย.๕๘ ร.อ.ชาติชาย ฯ และ ร.ต.ณรงค์ฯ ได้นำพลทหารผลัดที่ ๑/๕๘ จำนวน ๔๘ นาย เข้ารับการอบรมวิชาชีพ เรื่อง การใช้และดูแลเครื่องจักรกลการเกษตร ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค ๕ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมวิชาชีพ เรื่อง การใช้และดูแลเครื่องจักรกลการเกษตร

พิธีประดับเครื่องหมายยศ

เมื่อ วันที่ 23 เม.ย.58 เวลา 09.09 น. ร.อ.จักร วาทกิจ ผู้บังคับกองร้อยปืนใหญ่ที่ 1 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 ได้กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ ส.ต.เจษฎา บุญมาตุ่น ซึ่งได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นเป็น ส.ท. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: พิธีประดับเครื่องหมายยศ 

กำลังพลอวยพรปีใหม่ ผบ.ป.พัน.103

เมื่อ 29 ธ.ค.58 ร.อ.จักร วาทกิจ ผบ.ป.พัน.103 รักษาราชการ ฝอ.3 ป.พัน.103 ได้นำกำลังพลเข้าอวยพร จาก พ.ท.วิรัตน์ พึ่งพิง ผบ.ป.พัน.103 การปฏิบัติเป็นด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: กำลังพลอวยพรปีใหม่ ผบ.ป.พัน.103

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหาร

เมื่อ 19 ธ.ค.57 พ.ท.วิรัตน์ พึ่งพิง ผบ.ป.พัน.103 ได้เป็นประะธานในพฺิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ณ ห้องพระ บก.ป.พัน.103 จำนวน 2 นาย คือ ร.ต.ชวลิตร เข็มสุข และ ร.ต.วรพล เวียงเงิน

อ่านเพิ่มเติม:  พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหาร

วันทหารปืนใหญ่อีสาน

เมื่อ 18 ธ.ค.57 พ.ท.วิรัตน์ พึ่งพิง ผบ.ป.พัน.103 และกำลังพล กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 ได้ร่วมงานบำเพ็ญกุศล เนื่องในงานวันทหารปืนใหญ่อีสาน ณ บก.ป.3 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.นครราชสีมา

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม: วันทหารปืนใหญ่อีสาน

ตรวจสอบยอดเงินฝาก  อทบ.  กองการออมทรัพย์  กรมสวัสดิการทหารบก

บุคคลสำคัญ,พระมหากษัตริย์, บุคคลสำคัญของชาติ, บุคคลสำคัญของโลก 

ตรวจสอบประวัติ  และเงินเดือนแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่หน่วยแก้ไข  ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

เสียงในสนามรบเพื่อใช้ประกอบการฝึกทางยุทธวิธี  เช่น สถานการณ์ตั้งรับ 

บันทึกประจำวัน อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกรายละเอียดของเหตุการณ์ พร้อมวัน เวลา และสถาน 

เมื่อต้องการตรวจสอบหมายเลขทะเบียน รถยนต์ทหาร เพียงแค่ป้อนหมายทะเบียน 

เรื่องน่ารู้ AEC, ที่มาที่ไป อะไรคือ AEC ข้อมูลดีๆ เรื่อง AEC จากแหล่งความรู้ต่างๆ 

เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ