กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103

103rd Field Artillery Battalion. 3rd Artillery Regiment.

Get Adobe Flash player

พันโท ทายาท แสงเพ็ชร
ผบ.ป.3 พัน.103
ไม่พบฟีด

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้น

เมื่อ 25 มิ.ย.58 พ.ท.วิรัตน์ พึ่งพิง ผบ.ป.พัน.103 ได้เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้นจำนวน 4 นาย คือ จ.ส.ท.วุฒิชัย เขียวรัมย์, จ.ส.ท.พงษ์ศักดิ์ ทรายสา, จ.ส.ท.สาโรจน์ ภูผาศรี และ ส.ท.ธนวัฒน์ ศรีคงแก้ว พร้อมกับได้ให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้น

ผบ.ป.พัน.103 ชี้แจงและมอบนโยบายของ ผบ.ทบ.

เมื่อ 11 มิ.ย.58 ผบ.ป.พัน.103 ได้พบปะกำลังพลนายทหาร นายสิบ พลทหาร เพื่อชี้แจงและมอบนโยบายของ ผบ.ทบ.

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.ป.พัน.103 ชี้แจงและมอบนโยบายของ ผบ.ทบ.

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร

เมื่อ 090900 มิ.ย.58 ผบ.ป.พัน.103 เป็นประธานในพิธีประดับยศให้แก่กำลังพลนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรจำนวน 3 นาย ได้แก่ ร.ต.อธิพัทธ  พริ้งเพราะ , ร.ต.ไพรัตน์  ดีชัย และ ร.ต.รุ่งเพชร เจริญวงค์ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร

เยี่ยมญาติทหารใหม่ ผลัด 1/58

เมื่อ 300930 พ.ค.58 ร.อ.จักร วาทกิจ ฝอ.3 ป.พัน.103 เป็นผู้เเทน ผบ.ป.พัน.103 กล่าวต้อนรับญาติทหารใหม่ เนื่องในโอกาสหน่วยฝึกได้จัดให้มีการเยี่ยมญาติทหารใหม่ ผลัด 1/58 ชมการฝึกของทหารใหม่เเละการเเสดงอาวุธประจำหน่วย การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: เยี่ยมญาติทหารใหม่ ผลัด 1/58

การแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2558

 เมื่อ 271415 พ.ค.58 ผบ.ป.พัน.103 ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการเเข่งขันฟุตบอล ภายในของหน่วย โดยมีกำลังพล นายทหาร นายสิบ พลทหาร ร่วมพิธี เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี  เเละเป็นการส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายให้กับกำลังพลของหน่วย

อ่านเพิ่มเติม: การแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2558

การมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการปีการศึกษา 2558

เมื่อ วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2558 พ.ท.วิรัตน์ พึ่งพิง ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 ได้เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานข้าราชการในกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 ณ ห้องประชุม กองร้อยกองบังคับการ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 โดยในปีการศึกษา 2558 นี้ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 ได้จัดสรรงบประมาณจากส่วนต่างๆ เป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระรายจ่ายในครอบครัวกำลังในหน่วยเป็นจำนวน 90,000 บาท

อ่านเพิ่มเติม: การมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการปีการศึกษา 2558

พ.อ.ยุวัต ขันธปรีชา ผบ.ป.3 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103

เมื่อ 181100 พ.ค.58 พ.อ.ยุวัต ขันธปรีชา ผบ.ป.3 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ 1/58 ของ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 โดยมี ผบ.ป.พัน.103 ให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม: พ.อ.ยุวัต ขันธปรีชา ผบ.ป.3 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103

ตรวจสอบยอดเงินฝาก  อทบ.  กองการออมทรัพย์  กรมสวัสดิการทหารบก

บุคคลสำคัญ,พระมหากษัตริย์, บุคคลสำคัญของชาติ, บุคคลสำคัญของโลก 

ตรวจสอบประวัติ  และเงินเดือนแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่หน่วยแก้ไข  ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

เสียงในสนามรบเพื่อใช้ประกอบการฝึกทางยุทธวิธี  เช่น สถานการณ์ตั้งรับ 

บันทึกประจำวัน อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกรายละเอียดของเหตุการณ์ พร้อมวัน เวลา และสถาน 

เมื่อต้องการตรวจสอบหมายเลขทะเบียน รถยนต์ทหาร เพียงแค่ป้อนหมายทะเบียน 

เรื่องน่ารู้ AEC, ที่มาที่ไป อะไรคือ AEC ข้อมูลดีๆ เรื่อง AEC จากแหล่งความรู้ต่างๆ 

เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ