กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103

103rd Field Artillery Battalion. 3rd Artillery Regiment.

Get Adobe Flash player

พันโท ทายาท แสงเพ็ชร
ผบ.ป.3 พัน.103
ไม่พบฟีด

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผบ.ป.พัน.103 ตรวจเยี่ยมกำลังพบผู้ปฏิบัติราชการสนาม

เมื่อ 161200 ต.ค.58 ผบ.ป.พัน 103 ตรวจเยี่ยมฐานและให้นโยบายการปฏิบัติในปี 2559 ณ ร้อย.ป. 622 จ.สุรินทร์ โดย มี ร.อ.คงกฤช สุวรรณดอน ให้การตอนรับ กรปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.ป.พัน.103 ตรวจเยี่ยมกำลังพบผู้ปฏิบัติราชการสนาม

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพ ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 12-13 ต.ค.58 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพ ประจำปี 2558
ทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2 รุ่นปี 2556 ณ ห้องเรียน ร้อย.บก  เพื่อส่งเสริมทักษะวิชาชีพให้กับทหารที่จะปลด
ประจำการในปี 2558 ให้นำความรู้นำไปประกอบวิชาชีพได้

อ่านเพิ่มเติม: โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพ ประจำปี 2558

การผลัดเปลี่ยนกำลังพลออกปฏิบัติราชการสนามประจำปีงบประมาณ 2559

เมื่อวันที่ 1 ต.ค 58 เวลา 0830 ผบ.ป.พัน.103 เป็นประธานในพิธีผลัดเปลี่ยนกำลังพลออกปฏิบัติราชการสนาม
ณ บก.พัน โดยมีกำลังพลนายทหาร,นายสิบและแม่บ้านเข้าร่วมพิธี

อ่านเพิ่มเติม: การผลัดเปลี่ยนกำลังพลออกปฏิบัติราชการสนามประจำปีงบประมาณ 2559

การตรวจแนะนำและสาธิตการตรวจ จบ.ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 6-7 ตุลาคม เวลา 1000 - 1630 น หน่วย ป.พัน.103 สาธิตการตรวจในเรื่อง
มาตรการประหยัดพลังงาน โดยมีพันเอก เรืองฤทธิ์  บุญยง เป็นวิทยากร
การส่งกำลัง สป.5 โดยมี พันเอก สุชาติ นันทศุภเศรษฐ์ เป็นวิทยากร
และการส่งกำลัง สป.2-4 สาย พธ. และ สาย ส. โดยมี พันเอก พฤฒิพงศ์  ศรีปฏิยุทธ์วงศ์ เป็นวิทยากร

อ่านเพิ่มเติม: การตรวจแนะนำและสาธิตการตรวจ จบ.ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1

พิธีเปิดการประเมินผลเป็นหน่วยกองร้อยปืนใหญ่สนาม ประจำปี 2558

เมื่อ 020900 ก.ย.58 พล.ต.กฤต ผิวเงิน ผบ.พล.ร.3 ได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีการตรวจสอบเเละประเมินผล เป็นหน่วยกองร้อยปืนใหญ่สนาม ประจำปี 2558 โดยคณะกรรมการกองทัพบก(ศป.)

อ่านเพิ่มเติม: พิธีเปิดการประเมินผลเป็นหน่วยกองร้อยปืนใหญ่สนาม ประจำปี 2558

ผบ.ป.3 เปิดการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย ป.สนาม

เมื่อ 180900 ส.ค.58 ผบ.ป.3 เป็นประธานในการเปิดพิธีการฝึกเเละประเมินผลเป็นหน่วย
กองร้อย ป.สนาม ประจำปี 2558 ของหน่วย

 

 

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.ป.3 เปิดการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย ป.สนาม

ตรวจสอบการฝึกทหารใหม่โดย ยศ.ทบ.

เมื่อ 260830 มิ.ย.58 หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่103 ได้รับการตรวจสอบการฝึก
การเเข่งขันทหารใหม่ ระดับ ทบ. โดยมีคณะกรรมการจาก ยศ.ทบ การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจสอบการฝึกทหารใหม่โดย ยศ.ทบ.

ตรวจสอบยอดเงินฝาก  อทบ.  กองการออมทรัพย์  กรมสวัสดิการทหารบก

บุคคลสำคัญ,พระมหากษัตริย์, บุคคลสำคัญของชาติ, บุคคลสำคัญของโลก 

ตรวจสอบประวัติ  และเงินเดือนแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่หน่วยแก้ไข  ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

เสียงในสนามรบเพื่อใช้ประกอบการฝึกทางยุทธวิธี  เช่น สถานการณ์ตั้งรับ 

บันทึกประจำวัน อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกรายละเอียดของเหตุการณ์ พร้อมวัน เวลา และสถาน 

เมื่อต้องการตรวจสอบหมายเลขทะเบียน รถยนต์ทหาร เพียงแค่ป้อนหมายทะเบียน 

เรื่องน่ารู้ AEC, ที่มาที่ไป อะไรคือ AEC ข้อมูลดีๆ เรื่อง AEC จากแหล่งความรู้ต่างๆ 

เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ