กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103

103rd Field Artillery Battalion. 3rd Artillery Regiment.

Get Adobe Flash player

พันโท ทายาท แสงเพ็ชร
ผบ.ป.3 พัน.103
ไม่พบฟีด

มี 21 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผบ.ป.พัน.103 พบปะทหารใหม่ผลัด 2/58

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 58 เวลา 9.00 น พันโทวิรัตน์ พึ่งพิง ผบ.ป.พัน 103 
ได้พบปะทหารใหม่ผลัดที่ 2/58 พร้อมได้ให้โอวาทและแนวทางการปฏิบัติอ่านเพิ่มเติม: ผบ.ป.พัน.103 พบปะทหารใหม่ผลัด 2/58

โครงการพัฒนาอาชีพเสริมและผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้าน

โครงการพัฒนาอาชีพเสริมและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 นับเป็นโครงการที่สำคัญ
ปัจจุบันสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้าน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่กำลังพลและครอบครัว

อ่านเพิ่มเติม: โครงการพัฒนาอาชีพเสริมและผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้าน

พิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลของทหารกองประจำการ รุ่นปี 2556 ผลัด 2

เมื่อวันที่ 30 ต.ค.58 พล.ต.กฤต ผิวเงิน ผบ.พล.ร.3 ได้เป็นประธานในพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล
ของทหารกองประจำการ รุ่นปี 2556 ผลัดที่ 2 ซึ่งครบกำหนดปลดประจำการ ณ  กองพลทหารราบที่ 3
ค่ายสุรนารี 

อ่านเพิ่มเติม: พิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลของทหารกองประจำการ รุ่นปี 2556 ผลัด 2

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณทหารกองประจำการรุ่นปี 2556 ผลัดที่ 2

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 พันโท วิรัตน์ พึ่งพิง ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103
เป็นประธานในพิธัีมอบใบประกาศเกียรติคุณทหารกองประจำการรุ่นปี 2556 ผลัดที่ 2 
แก่ทหารที่จะปลดประจำการ  ณ ห้องเรียน ร้อย บก โดยมีกำลังพลนายทหาร นายสิบ
และพลทหาร เข้าร่วมพิธี

 

อ่านเพิ่มเติม: พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณทหารกองประจำการรุ่นปี 2556 ผลัดที่ 2

พิธีอำลาพระพุทธโมลีของทหารกองประจำการ

เมื่อวันที่ 26  ตุลาคม 2558 กองทัพภาคที่ ๒ ได้กระทำพิธีอำลาพระพุทธโมลีของทหารกองประจำการ รุ่นปี 2556 ผลัดที่ 2 และผลัดอื่นๆ ในพื้นที่ จว.นครราชสีมา ที่จะปลดจากกองประจำการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558  ณ พุทธศาสนสถาน กองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.นครราชสีมา

พิธีถวายพวงมาลาต่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยะมหาราช

เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2558 พันโท วิรัตน์ พึ่งพิง ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 ได้ร่วมพิธีถวายพวงมาลาต่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยะมหาราช (วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5) โดยมี พลโท ธวัช สุกปลั่ง แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธี การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเต็มไปด้วยความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ

 

อ่านเพิ่มเติม: พิธีถวายพวงมาลาต่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยะมหาราช

ผบ.ป.พัน.103 มอบนโยบายของ ผบ.ทบ.แก่กำลังพล

เมื่อ 221430 ต.ค.58 ผบ.ป.พัน 103 ได้มอบนโยบายของ ผบ.ทบ. ให้แก่กำลังพลได้รับทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป

 

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.ป.พัน.103 มอบนโยบายของ ผบ.ทบ.แก่กำลังพล

ตรวจสอบยอดเงินฝาก  อทบ.  กองการออมทรัพย์  กรมสวัสดิการทหารบก

บุคคลสำคัญ,พระมหากษัตริย์, บุคคลสำคัญของชาติ, บุคคลสำคัญของโลก 

ตรวจสอบประวัติ  และเงินเดือนแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่หน่วยแก้ไข  ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

เสียงในสนามรบเพื่อใช้ประกอบการฝึกทางยุทธวิธี  เช่น สถานการณ์ตั้งรับ 

บันทึกประจำวัน อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกรายละเอียดของเหตุการณ์ พร้อมวัน เวลา และสถาน 

เมื่อต้องการตรวจสอบหมายเลขทะเบียน รถยนต์ทหาร เพียงแค่ป้อนหมายทะเบียน 

เรื่องน่ารู้ AEC, ที่มาที่ไป อะไรคือ AEC ข้อมูลดีๆ เรื่อง AEC จากแหล่งความรู้ต่างๆ 

เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ