กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103

103rd Field Artillery Battalion. 3rd Artillery Regiment.

Get Adobe Flash player

พันโท ทายาท แสงเพ็ชร
ผบ.ป.3 พัน.103
ไม่พบฟีด

มี 15 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผบ.ป.พัน103 ร่วมทำบุญใส่บาตรพระยามเช้า

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 0700 พ.ท.วิรัตน์  พึ่งพิง ผบ.ป.พัน 103 ได้ร่วมทำบุญใส่บาตรพระยามเช้า ณ หน้า บก.พล.ร.3

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.ป.พัน103 ร่วมทำบุญใส่บาตรพระยามเช้า 

ผบ.ป.พัน.103 เป็นเจ้าภาพในงานสวดอภิธรรมศพฯ

เมื่อวันที่ ศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 พ.ท.วิรัตน์  พึ่งพิง ผบ.ป.พัน.103 ได้เป็นเจ้าภาพในการ
สวดอภิธรรมศพมารดา ร.อ.ประพันธ์ ยืนชีวี และเป็นประธานในพิธิฌาปนกิจศพ
เมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2558  

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.ป.พัน.103 เป็นเจ้าภาพในงานสวดอภิธรรมศพฯ

พิธีเปิดหน่วยฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 2/58 ป.พัน.103

เมื่อ 131330 พ.ย.58 ผบ.ป.พัน ๑๐๓ เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 2/58
และประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่ ณ สนามหน้ากองร้อยที่ 1

อ่านเพิ่มเติม: พิธีเปิดหน่วยฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 2/58 ป.พัน.103

โครงการพบพระฟังธรรมมะ หน่วย ป.พัน.103

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 หน่วย ป.พัน.103 ได้จัดโครงการ พบพระฟังธรรมะประจำเดือน
โดยมี พ.ท.วิรัตน์ พึ่งพิง เป็นประธานในพิธี และพระมหาสำเริง กวิสโร วัดบุ่ง ได้มาบรรยายธรรมะ
ให้กับกำลังพล

อ่านเพิ่มเติม: โครงการพบพระฟังธรรมมะ หน่วย ป.พัน.103

การตรวจโรคประจำปี 2558 หน่วย ป.พัน.103

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.00 ป.พัน.103 ได้มีการตรวจสุขภาพประจำปี 2558  
โดยหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ รพ.ค่ายสุรนารี 

อ่านเพิ่มเติม: การตรวจโรคประจำปี 2558 หน่วย ป.พัน.103

ผบ.ป.3 ทำการตรวจเยี่ยมหน่วย ป.พัน.103

เมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 1330 พ.อ.ยุวัต ขันธปรีชา ผบ.ป.3  ได้ทำการตรวจเยี่ยมหน่วย ป.พัน.103
และได้ให้โอวาทแก่กำลังพลนายทหาร   นายสิบ พลทหารและทหารใหม่ผลัดที่ 2/58 การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม:  ผบ.ป.3 ทำการตรวจเยี่ยมหน่วย ป.พัน.103 

ถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 พ.ท.วิรัตน์ พึ่งพิง ผบ.ป.พัน.103 และ ร.อ.รชต ธนกิตติยานุกูล ผบ.ร้อย.ถปภ ได้นำนายทหารนายสิบ
และกำลังพลฯร่วมกันถวายปลอดภัย สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม: ถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตรวจสอบยอดเงินฝาก  อทบ.  กองการออมทรัพย์  กรมสวัสดิการทหารบก

บุคคลสำคัญ,พระมหากษัตริย์, บุคคลสำคัญของชาติ, บุคคลสำคัญของโลก 

ตรวจสอบประวัติ  และเงินเดือนแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่หน่วยแก้ไข  ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

เสียงในสนามรบเพื่อใช้ประกอบการฝึกทางยุทธวิธี  เช่น สถานการณ์ตั้งรับ 

บันทึกประจำวัน อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกรายละเอียดของเหตุการณ์ พร้อมวัน เวลา และสถาน 

เมื่อต้องการตรวจสอบหมายเลขทะเบียน รถยนต์ทหาร เพียงแค่ป้อนหมายทะเบียน 

เรื่องน่ารู้ AEC, ที่มาที่ไป อะไรคือ AEC ข้อมูลดีๆ เรื่อง AEC จากแหล่งความรู้ต่างๆ 

เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ