กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103

103rd Field Artillery Battalion. 3rd Artillery Regiment.

Get Adobe Flash player

พันโท ทายาท แสงเพ็ชร
ผบ.ป.3 พัน.103
ไม่พบฟีด

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

พิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ หน่วย.ป.พัน.103

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 58 เวลา 18.00 น พ.ท.วิรัตน์ พึ่งพิง ผบ.ป.พัน.103 นายทหารกำลังพลนายสิบและพลทหาร
เข้าร่วมพิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ ณ หน้า บก.พล.ร.3 โดยมี พล.ต.กฤษ ผิวเงิน ผบ.พล.ร.3 เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม: พิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ หน่วย.ป.พัน.103

พิธีพบปะและมอบโอวาทให้ทหารใหม่ หน่วย.ป.พัน.103

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 58 เวลา 1500 พ.ท.วิรัตน์ พึ่งพิง ผบ.ป.พัน.103 นายทหารกำลังพลนายสิบและพลทหาร
เข้าร่วมพิธีพบปะและมอบโอวาทให้ทหารใหม่ ณ หน้า บก.พล.ร.3 โดยมี พล.ต.กฤษ ผิวเงิน ผบ.พล.ร.3 มาให้โอวาท
แก่พลทหาร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

อ่านเพิ่มเติม: พิธีพบปะและมอบโอวาทให้ทหารใหม่ หน่วย.ป.พัน.103

จากกรณี คลิป "แฟนมาเซอร์ไพรส์วันเกิด" ในเพจ "คลิปHOT ข่าว HIT"

จากกรณี คลิป "แฟนมาเซอร์ไพรส์วันเกิด" ในเพจ "คลิปHOT ข่าว HIT" ที่กำลังเป็นกระแสตอนนี้ หน่วย ป.พัน.103 ขออนุญาตชี้แจงเหตุการณ์และที่มาของคลิป ดังนี้.-
เมื่อ วันที่ 29 พ.ย. 58 หน่วยฝึกทหารใหม่ ป.พัน.103 ได้มีการจัดงานวันพบญาติทหารใหม่ ขณะเดี่ยวกันก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของ พลทหาร วรชัย นาดี เช่นกัน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารใหม่ หน่วยฝึกจึงได้ร่วมกันกับมารดาและพี่สาว(คนที่ถือเค้ก) สร้างสถานการณ์เพื่อเซอร์ไพรวันเกิดตามที่ปรากฏในคลิปดังกล่าว
ทั้งนี้ หน่วยฝึกทหารใหม่ ป.พัน.103 ได้ยึดถือและปฏิบัติหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ ของกองทัพบก และดูแลน้องๆทหารใหม่ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด  ชมคลิป

 

 

 

พิธีบรรพชาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ หน่วย.ป.พัน.103

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 58 พ.ท.วิรัตน์ พึ่งพิง ได้เป็นประธานพิธีบรรพชากำลังพลของหน่วย
ณ วัดบูรพ์ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเพื่อความรักสามัคคีในหน่วย

อ่านเพิ่มเติม: พิธีบรรพชาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ หน่วย.ป.พัน.103

วันพร้อมญาติทหารใหม่ ป.พัน.103

เมื่อวันที่  29 พฤศจิกายน 58 หน่วยฝึก ป.พัน.103 ได้จัดงานวันพบญาติทหารใหม่โดยมีการแสดงของทหารใหม่
อาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วย ณ สนามหน้ากองร้อยที่ 1 

อ่านเพิ่มเติม: วันพร้อมญาติทหารใหม่ ป.พัน.103

พิธีเปิดการฝึกสอนการต่อสู้ด้วยมือเปล่า ป.พัน.103

เมื่อ วันที่ 24 พฤศจิกายน ร.อ.จักร วาทกิจ ฝอ.3 ป.พัน.103 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกสอนการต่อสู้ด้วยมือเปล่า
โดยมี ร.ต.วีรายุทธ์ พงษ์ศรีธัญธนา ครูฝึก กรม.นนร.รอ.รร.จปร. เป็นผู้ฝึกสอน

อ่านเพิ่มเติม: พิธีเปิดการฝึกสอนการต่อสู้ด้วยมือเปล่า ป.พัน.103

พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้น

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ท.วิรัตน์ พึ่งพิง ได้เป็นประธา่นในพิธีประดับเครืี่องหมาย
ให้แก่กำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้น จำนวน 6 นาย คือร.ต.อาคม  คำแย้ม จ.ส.อ.บุญมา  กาบคำบา
จ.ส.อ.ฉลาด ถามะพันธ์ จ.ส.ท.ปริญญา พงษ์เพ็ชร จ.ส.ท.อลงกรณ์  ขจรภพ ส.ท.ชวิศ  ศรีสวัสดิ์ 
และได้ให้โอวาทแก่กำลังพล เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

อ่านเพิ่มเติม: พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้น

ตรวจสอบยอดเงินฝาก  อทบ.  กองการออมทรัพย์  กรมสวัสดิการทหารบก

บุคคลสำคัญ,พระมหากษัตริย์, บุคคลสำคัญของชาติ, บุคคลสำคัญของโลก 

ตรวจสอบประวัติ  และเงินเดือนแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่หน่วยแก้ไข  ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

เสียงในสนามรบเพื่อใช้ประกอบการฝึกทางยุทธวิธี  เช่น สถานการณ์ตั้งรับ 

บันทึกประจำวัน อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกรายละเอียดของเหตุการณ์ พร้อมวัน เวลา และสถาน 

เมื่อต้องการตรวจสอบหมายเลขทะเบียน รถยนต์ทหาร เพียงแค่ป้อนหมายทะเบียน 

เรื่องน่ารู้ AEC, ที่มาที่ไป อะไรคือ AEC ข้อมูลดีๆ เรื่อง AEC จากแหล่งความรู้ต่างๆ 

เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ