กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103

103rd Field Artillery Battalion. 3rd Artillery Regiment.

Get Adobe Flash player

พันโท ทายาท แสงเพ็ชร
ผบ.ป.3 พัน.103
ไม่พบฟีด

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ตรวจเยี่ยมการเตรียมการฝึก การประเมินผลและการฝึกเป็นหน่วยกองพันปืนใหญ่สนาม ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อ ๒๘ ก.พ.๖๑ พ.ท.บุญธรรม แผวผาลา หัวหน้าแผนกกองตรวจการฝึก สำนักงานการฝึกกรมยุทธศึกษาทหารบก
และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการเตรียมการฝึก การประเมินผลและการฝึกเป็นหน่วยกองพันปืนใหญ่สนาม ประจำปี ๒๕๖๑
โดยมี พ.ท.ทายาท แสงเพ็ชร ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ ให้การต้อนรับ ณ บก.ป.๓ พัน.๑๐๓ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจเยี่ยมการเตรียมการฝึก การประเมินผลและการฝึกเป็นหน่วยกองพันปืนใหญ่สนาม ประจำปี ๒๕๖๑ 

อุ่นไอรัก คลายความหนาว

เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ.๖๑ หน่วย ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้จัดกำลังพลแต่งชุดไทยย้อนยุค เข้าร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"
โดยมีการเนรมิตพระลานพระราชวังดุสิต เป็นไปด้วยบรรยากาศย้อนยุคให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้ถึง ศิลปวัฒนธรรม
เรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทยสมัยอดีต สนุกกับกิจกรรมการถ่ายภาพโบราณ โดยในงานจะจัดระหว่างวันที่ ๘ ก.พ. - ๑๑ มี.ค.๖๑
ตั้งแต่เวลา ๑๐๓๐ - ๒๑.๐๐ ของทุกวัน ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม: อุ่นไอรัก คลายความหนาว

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแม่บ้าน ป.๓ และหน่วยรอง

เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ.๖๑ คุณ ศิริประภา แสงเพ็ชร ประธานสมาคมแม่บ้าน ป.๓ พัน.๑๐๓ และแม่บ้านหน่วย ป.๓ พัน.๑๐๓
ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแม่บ้าน ป.๓ และหน่วยรอง ณ ห้องเรียน ร้อย.บก.ป.๓ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแม่บ้าน ป.๓ และหน่วยรอง 

พบปะและให้โอวาทแก่นักกีฬา โดย ผบ.พล.ร.๓

เมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ.๖๑ พ.ท.ทายาท แสงเพ็ชร ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้นำกำลังเข้าร่วมการพบปะและให้โอวาทแก่นักกีฬา
โดย ผบ.พล.ร.๓ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการเตรียมทีมกีฬา ทภ.๒ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม: พบปะและให้โอวาทแก่นักกีฬา  โดย ผบ.พล.ร.๓ 

รอง มทภ.๒(๓) และคณะ ตรวจเยี่ยมนักกีฬาฟุตบอล ทภ.๒

เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ.๖๑ พล.ต.สมชาย เพ็งกรูด รอง มทภ.๒(๓) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมนักกีฬาฟุตบอล ทภ.๒
โดยมี พ.ท.ทายาท  แสงเพ็ชร ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ ให้การต้อนรับ ณ ศาลากองร้อยปืนใหญ่ที่ ๒
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: รอง มทภ.๒(๓) และคณะ ตรวจเยี่ยมนักกีฬาฟุตบอล ทภ.๒ 

ตรวจเยี่ยมกำลังพล ที่เข้ารับการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐๑๘

เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ.๖๑ พ.ท.ทายาท แสงเพ็ชร ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพล
ที่เข้ารับการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐๑๘ และได้มอบผลไม้แก่กำลังพลที่เข้ารับการฝึก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี ทภ.๒ อ.วังน้ำเขียว จว.น.ม. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจเยี่ยมกำลังพล ที่เข้ารับการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐๑๘

โครงการค่ายเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ ๔ ก.พ.๖๑ ศูนย์การศึกษานอกระบบ หน่วย ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้จัดพลทหารที่เป็นนักศึกษา กศน.
เข้าร่วมโครงการค่ายเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ศูนย์สาธิตการเกษตรกรรมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ค่ายสุรนารี ( ศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้ พัน.ร.มทบ.๒๑ ) ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: โครงการค่ายเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตรวจสอบยอดเงินฝาก  อทบ.  กองการออมทรัพย์  กรมสวัสดิการทหารบก

บุคคลสำคัญ,พระมหากษัตริย์, บุคคลสำคัญของชาติ, บุคคลสำคัญของโลก 

ตรวจสอบประวัติ  และเงินเดือนแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่หน่วยแก้ไข  ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

เสียงในสนามรบเพื่อใช้ประกอบการฝึกทางยุทธวิธี  เช่น สถานการณ์ตั้งรับ 

บันทึกประจำวัน อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกรายละเอียดของเหตุการณ์ พร้อมวัน เวลา และสถาน 

เมื่อต้องการตรวจสอบหมายเลขทะเบียน รถยนต์ทหาร เพียงแค่ป้อนหมายทะเบียน 

เรื่องน่ารู้ AEC, ที่มาที่ไป อะไรคือ AEC ข้อมูลดีๆ เรื่อง AEC จากแหล่งความรู้ต่างๆ 

เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ