กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103

103rd Field Artillery Battalion. 3rd Artillery Regiment.

Get Adobe Flash player

พันโท ทายาท แสงเพ็ชร
ผบ.ป.3 พัน.103
ไม่พบฟีด

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

วันสถาปนากองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ หน่วยได้รับเกียรติจาก พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
เป็นประธานในพิธีวันครบรอบวันสถาปนาของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๐๓ และหน่วยได้กระทำพิธีสวนสนามเพื่อเป็น
เกียรติให้แก่ท่านรัฐมนตรีและอดีตผู้บังคับบัญชาที่ได้ให้เกียรติมารวมพิธีวันสถาปนาของหน่วย

อ่านเพิ่มเติม: วันสถาปนากองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 

พิธีสวนสนามวันกองทัพไทย

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 พ.ท.วิรัตน์  พึ่งพิง ผบ.ป.พัน.103 พร้อมกำลังพลฯ ได้เข้าร่วมพิธีสวนสนามวันกองทัพไทย 
และทำพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าธงชัยเฉลิมพล ณ ลานพื้นแข็ง ทภ.2 

อ่านเพิ่มเติม: พิธีสวนสนามวันกองทัพไทย

งานเลี้ยงวันกองทัพไทย

วันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 18.30 น พ.ท.วิรัตน์ พึ่งพิง ผบ.ป.พัน.103 และกำลังพลได้เข้าร่วมงานเลี้ยงวันกองทัพไทย
ณ หน้า บก.พล.ร.3 โดยมีการแสดงของหน่วย ป.พัน.103 ในชุด การต่อสู้ด้วยมือเปล่าร่วมแสดงในงา่นเลี้ยง

อ่านเพิ่มเติม: งานเลี้ยงวันกองทัพไทย 

พิธีน้อมรับพรปีใหม่จาก ผบ.พล.ร.3 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 พ.ท.วิรัตน์ พึ่งพิง ผบ.ป.พัน.103 ได้เข้าร่วมพิธีน้อมรับพรปีใหม่ 2559 ณ หน้า บก.พล.ร.3
โดยมี พล.ต.กฤต ผิวเงิน  ผบ.พล.ร.3 เป็นประธานในพิธี 

อ่านเพิ่มเติม: พิธีน้อมรับพรปีใหม่จาก ผบ.พล.ร.3 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559

พิธีน้อมรับพรปีใหม่จาก มทภ.2 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 พ.ท.วิรัตน์ พึ่งพิง ผบ.ป.พัน.103ได้เข้าร่วมพิธีน้อมรับพรปีใหม่จาก มทภ.๒  ณ สโมสรร่วมเริงไชย  
โดยมี พล.ท.ธวัช สุขปลั่ง มทภ.2 เป็นประธานในพิธี 

อ่านเพิ่มเติม: พิธีน้อมรับพรปีใหม่จาก มทภ.2 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559

พิธีทำบุญใส่บาตรพระวันปีใหม่ 2559

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 พ.ท.วิรัตน์ พึ่งพิง ผบ.ป.พัน.103 ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญใส่บาตรพระวันปีใหม่ 2559
ณ หน้าสโมสรร่วมเริงไชย  โดยมี พล.ท.ธวัช สุกปลั่ง แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม: พิธีทำบุญใส่บาตรพระวันปีใหม่ 2559 

ตรวจสอบยอดเงินฝาก  อทบ.  กองการออมทรัพย์  กรมสวัสดิการทหารบก

บุคคลสำคัญ,พระมหากษัตริย์, บุคคลสำคัญของชาติ, บุคคลสำคัญของโลก 

ตรวจสอบประวัติ  และเงินเดือนแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่หน่วยแก้ไข  ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

เสียงในสนามรบเพื่อใช้ประกอบการฝึกทางยุทธวิธี  เช่น สถานการณ์ตั้งรับ 

บันทึกประจำวัน อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกรายละเอียดของเหตุการณ์ พร้อมวัน เวลา และสถาน 

เมื่อต้องการตรวจสอบหมายเลขทะเบียน รถยนต์ทหาร เพียงแค่ป้อนหมายทะเบียน 

เรื่องน่ารู้ AEC, ที่มาที่ไป อะไรคือ AEC ข้อมูลดีๆ เรื่อง AEC จากแหล่งความรู้ต่างๆ 

เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ