กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103

103rd Field Artillery Battalion. 3rd Artillery Regiment.

Get Adobe Flash player

พันโท ทายาท แสงเพ็ชร
ผบ.ป.3 พัน.103
ไม่พบฟีด

มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ ครบรอบ ๖๓ พรรษา

เมื่อวันที่ ๒ เม.ย.๖๑ พ.ท.ทายาท แสงเพ็ชร ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ พร้อมกำลังพล ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ ครบรอบ ๖๓ พรรษา
ณ สโมสรร่วมเริงชัย ค่ายสุรนารี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ ครบรอบ ๖๓ พรรษา 

ทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑ ป.๓

เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๑ หน่วย ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้จัดกำลังพล ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑ ของ ป.๓
ณ วัดหนองสโมง อ.วังน้ำเขียว จว.น.ม. โดยมี ผบ.ป.๓ เป็นประธานในพิธี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: ทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑ ป.๓

พิธีผลัดเปลี่ยนกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ ราชการสนามชายแดน ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค.๖๑ พ.ท.ทายาท แสงเพ็ชร ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้เป็นประธานในพิธีผลัดเปลี่ยนกำลังพลปฏิบัติหน้าที่
ราชการสนามชายแดน ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพล ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้คล้องพวงมาลัย
และกล่าวโอวาทให้กับกำลังพลเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ณ หน้า บก.ป.๓ พัน.๑๐๓ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: พิธีผลัดเปลี่ยนกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ ราชการสนามชายแดน ประจำปี ๒๕๖๑

พิธีเปิดการฝึกครูทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑

เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค.๖๑ พ.ท.ทายาท แสงเพ็ชร ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกครูทหารใหม่
รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑ และ ส.ต.กองประจำการ เพื่อเป็นเตรียมการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี ๑๕๖๑ ผลัดที่ ๑ ที่จะเข้า
ประจำการในวันที่ ๑ พ.ค.๖๑ นี้ ณ ศาลาหน้ากองร้อยปืนใหญ่ที่ ๑ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: พิธีเปิดการฝึกครูทหารใหม่  รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑

งานเลี้ยงบำรุงขวัญนักกีฬา ทภ.๒

เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค.๖๑ พ.ท.ทายาท แสงเพ็ชร ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้นำทีมนักกีฬาฟุตบอล ทภ.๒ และเข้าร่วมงานเลี้ยงบำรุงขวัญนักกีฬาทภ.๒
โดยมี พล.ต.สมชาย เพ็งกรูด รอง มทภ.๒ เป็นประธานในพิธีและมอบเงินบำรุงขวัญนักกีฬา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬา
ในการสร้างชื่อเสียงให้กับ ทภ.๒ ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี

อ่านเพิ่มเติม: งานเลี้ยงบำรุงขวัญนักกีฬา ทภ.๒ 

อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR

เมื่อวันที่ ๓ มี.ค.๖๑ คุณ ศิริประภา แสงเพ็ชร ประธานสมาคมแม่บ้าน ป.๓ พัน.๑๐๓ และแม่บ้านหน่วย ป.๓ พัน.๑๐๓
ได้เข้าร่วมรับการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) ณ ห้องเรียน ร้อย.บก.ป.๓ และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ป.๓ ศูนย์แม่บ้าน ป.๓ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR

สัมมนาแถลงผลเปิดตัว โครงการศึกษาวิจัย พลังงานแสงอาทิตย์

เมื่อวันที่ ๒ มี.ค.๖๑ หน่วย ป.๓ พัน.๑๐๓ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดการสัมมนาแถลงผล/เปิดตัว
โครงการศึกษาวิจัย และสาธิตพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับการบริการจัดการสภาวะการเปลี่ยนแปลงความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าด้วยระบบโครงข่ายอัจฉริยะสำหรับพื้นที่ ป.๓ พัน.๑๐๓ โดยมี พ.ท.ทายาท แสงเพ็ชร ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓
เป็นประธาน ณ โรงจอดรถพลังงานแสงอาทิตย์ ป.๓ พัน.๑๐๓ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: สัมมนาแถลงผลเปิดตัว  โครงการศึกษาวิจัย พลังงานแสงอาทิตย์

ตรวจสอบยอดเงินฝาก  อทบ.  กองการออมทรัพย์  กรมสวัสดิการทหารบก

บุคคลสำคัญ,พระมหากษัตริย์, บุคคลสำคัญของชาติ, บุคคลสำคัญของโลก 

ตรวจสอบประวัติ  และเงินเดือนแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่หน่วยแก้ไข  ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

เสียงในสนามรบเพื่อใช้ประกอบการฝึกทางยุทธวิธี  เช่น สถานการณ์ตั้งรับ 

บันทึกประจำวัน อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกรายละเอียดของเหตุการณ์ พร้อมวัน เวลา และสถาน 

เมื่อต้องการตรวจสอบหมายเลขทะเบียน รถยนต์ทหาร เพียงแค่ป้อนหมายทะเบียน 

เรื่องน่ารู้ AEC, ที่มาที่ไป อะไรคือ AEC ข้อมูลดีๆ เรื่อง AEC จากแหล่งความรู้ต่างๆ 

เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ