กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103

103rd Field Artillery Battalion. 3rd Artillery Regiment.

Get Adobe Flash player

พันโท ทายาท แสงเพ็ชร
ผบ.ป.3 พัน.103
ไม่พบฟีด

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ข้อมูลอื่นๆ:

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103

ที่อยู่ : กองพันทหารปืนใหญ่ี่ที่ 103 ค่ายสุรนารี ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000


หมายเลขโทรศัพท์ 

องค์การโทรศัพท์   : 0 4499 0017

โทรคมนาคมทหาร : 22004, 22564, 22565

โทรสาร              : 0 4424 5324, 22444

อีเมลล์                : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภายใน:

 ตู้กลาง              : 0

 ฝ่ายกำลังพล       : 11

 ฝ่ายการข่าว        : 12

 ฝ่ายยุทธการ       :13

 ฝ่ายส่งกำลัง       :14

 กองร้อยกองบังตับการ : 20

 กองร้อยปืนใหญ่ที่ 1 : 21

 กองร้อยปืนใหญ่ที่ 2 : 22

 กองร้อยปืนใหญ่ที่ 3 : 23

 

ตรวจสอบยอดเงินฝาก  อทบ.  กองการออมทรัพย์  กรมสวัสดิการทหารบก

บุคคลสำคัญ,พระมหากษัตริย์, บุคคลสำคัญของชาติ, บุคคลสำคัญของโลก 

ตรวจสอบประวัติ  และเงินเดือนแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่หน่วยแก้ไข  ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

เสียงในสนามรบเพื่อใช้ประกอบการฝึกทางยุทธวิธี  เช่น สถานการณ์ตั้งรับ 

บันทึกประจำวัน อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกรายละเอียดของเหตุการณ์ พร้อมวัน เวลา และสถาน 

เมื่อต้องการตรวจสอบหมายเลขทะเบียน รถยนต์ทหาร เพียงแค่ป้อนหมายทะเบียน 

เรื่องน่ารู้ AEC, ที่มาที่ไป อะไรคือ AEC ข้อมูลดีๆ เรื่อง AEC จากแหล่งความรู้ต่างๆ 

เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ