ภารกิจกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103

ปกป้องอธิปไตยของราชอาณาจักรไทย
ดำเนินการยิงสนับสนุนด้วยปืนใหญ่สนาม 
โดยทำหน้าที่เป็นปืนใหญ่ช่วยส่วนรวมให้แก่กองพลทหารราบ
หรือเพิ่มเติมกำลังยิงให้แก่หน่วยทหารปืนใหญ่สนามอื่นๆ