ประวัติกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103

ประวัติ

logo กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103

การจัดตั้ง กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103

 • ในปี พ.ศ.2521 ได้จัดตั้งเป็น กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 ขึ้นตามโครงการเสริมสร้างกำลังพลกองทัพ  โดยได้ขยายขึ้นจาก ร้อย.ปกค.155 มม. ของ ป.พล.3 เดิมคือเพิ่ม บก.พัน., ร้อย.บก.และบริการ และ ร้อย.ปกค.155 มม. อีก 2 กองร้อย ระยะเวลาของโครงการจัดตั้ง 3 ปี ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้.-
  • พ.ศ. 2521 จัดตั้ง บก.พัน.,ร้อย.บก.และบริการ และ ร้อย.ปกค.155 มม. จำนวน 1 กองร้อย
  • พ.ศ. 2522 จัดตั้ง ร้อย.ปกค.155 มม. อีก 1 กองร้อย สำหรับ ร้อย.ปกค.ป.พล.3 เดิมได้เปลี่ยนสภาพเป็น ป.พัน.103 ร้อย.1
  • พ.ศ. 2523 จบโครงการ งบงานส่วนใหญ่โอนเข้าใช้งบปกติยกเว้นเฉพาะงบก่อสร้างเท่านั้นที่ยังผูกพันกับโครงการเสริมสร้าง
 • ในการจัดตั้ง บก.พัน.ครั้งแรกนั้นได้อาศัยอาคารของ ร้อย.ปกค.ป.พล.3 เป็นสำนักงานชั่วคราว กับ ร้อย.ปกค.ป.พล.3 เดิม เนื่องจากยังไม่ได้สร้างอาคาร
 • ต่อมาเมื่อ 16  ม.ค.21 ได้ย้าย บก.พัน. มารวมกันที่ ป.พัน.103 ร้อย.1 ( ร้อย.ปกค.ป.พล.3 เดิม ) ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการบังคับบัญชา และการติดต่อประสานงานในกองพันจนกระทั้งเมื่อการก่อสร้างอาคารได้เสร็จลง จึงได้ย้าย บก.พัน. มายังที่ตั้งปัจจุบัน เมื่อ 5  ส.ค.23
 • มี พ.ท.ธงชัย  พรหมวรธร เป็นผู้บังคับกองพันท่านแรก ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ มิ.ย.21 ถึง ธ.ค.24
 • วันสถาปนาหน่วยคือ 27 ม.ค.21 ตามคำสั่งจัดตั้ง
 • ได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพล เมื่อ 19  มี.ค.24