กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103

103rd Field Artillery Battalion. 3rd Artillery Regiment.

Get Adobe Flash player

พันโท ทายาท แสงเพ็ชร
ผบ.ป.3 พัน.103
ไม่พบฟีด

มี 3 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ก่อนจะมาเป็นกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103

ในปี พ.ศ.2517 กองทัพบก ได้อนุมัติหลักการให้ พล.3 จัดทำโครงการจัดตั้ง ร้อย.ปกค.155 มม. 1 กองร้อย เป็นกองร้อย ปกค.ในอัตราของ ป.พล.3 โครงการต่อเนื่อง 4 ปี

  • ภารกิจ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติในด้านยุทธการ และเพิ่มอำนาจการยิงสนับสนุนแก่หน่วยดำเนินกลยุทธในเขตกองทัพภาคที่ 2 ให้มากยิ่งขึ้น
  • นามหน่วย นับตั้งแต่จัดตั้ง ร้อย.ปกค.155 มม. ตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 จนถึงปี พ.ศ.2520 ใช้นามหน่วย "ร้อย.ปกค.155 มม. ป.พล.3" ให้เครื่องหมายสังกัด "ป.พล.3"
  • ที่ตั้งหน่วย แต่เดิมอาคารที่ตั้งเป็นของ ร้อย.บก.พล.3 เมื่อ ทบ.อนุมัติจัดตั้ง ป.พล.3 ก็ได้รับมอบอาคารจาก พล.3 โดยมีอาคารอยู่ 3 หลัง คือ โรงนอนทหาร 1 โรง,โรงรถ 1 โรง และโรงเลี้ยง 1 โรง
  • ผู้บังคับกองร้อย ร.อ.สงคราม  หรั่งเล็ก ( เป็น ผบ.ร้อย. ท่านแรกของหน่วย )
  • การปฏิบัติงานพิเศษและเกียรติประวัติ เมื่อ 1 พ.ค.20 ตามคำสั่ง ทภ.2 สน. และ กอ.รมน.เขต 2 ที่ 769/2520 ให้จัด ร้อย.ป.(-) ออกปฎิบัติราชการสนามในภารกิจปราบปราม ผกค.ในเขตความรับผิดชอบของ ทภ.2 และ กอ.รมน.เขต 2 บริเวณพื้นที่ อ.นาแก จ.นครพนม โดยใช้นามหน่วยในการออกปฎิบัติการในครั้งนั้นว่า ร้อย.ป.1553 มี ร.ท.อัศวิน  รัชฎานนท์ เป็น ผู้บังคับกองร้อย ในการออกปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับคำชมเชย และรับรางวัลจาก มทภ.2 ในฐานะ ร้อย.ป. ป.ปฎิบัติงานดีเด่น

ตรวจสอบยอดเงินฝาก  อทบ.  กองการออมทรัพย์  กรมสวัสดิการทหารบก

บุคคลสำคัญ,พระมหากษัตริย์, บุคคลสำคัญของชาติ, บุคคลสำคัญของโลก 

ตรวจสอบประวัติ  และเงินเดือนแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่หน่วยแก้ไข  ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

เสียงในสนามรบเพื่อใช้ประกอบการฝึกทางยุทธวิธี  เช่น สถานการณ์ตั้งรับ 

บันทึกประจำวัน อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกรายละเอียดของเหตุการณ์ พร้อมวัน เวลา และสถาน 

เมื่อต้องการตรวจสอบหมายเลขทะเบียน รถยนต์ทหาร เพียงแค่ป้อนหมายทะเบียน 

เรื่องน่ารู้ AEC, ที่มาที่ไป อะไรคือ AEC ข้อมูลดีๆ เรื่อง AEC จากแหล่งความรู้ต่างๆ 

เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ