กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103

103rd Field Artillery Battalion. 3rd Artillery Regiment.

Get Adobe Flash player

พันโท ทายาท แสงเพ็ชร
ผบ.ป.3 พัน.103
ไม่พบฟีด

มี 2 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ประวัติกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103

ประวัติ

logo กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103

การจัดตั้ง กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103

 • ในปี พ.ศ.2521 ได้จัดตั้งเป็น กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 ขึ้นตามโครงการเสริมสร้างกำลังพลกองทัพ  โดยได้ขยายขึ้นจาก ร้อย.ปกค.155 มม. ของ ป.พล.3 เดิมคือเพิ่ม บก.พัน., ร้อย.บก.และบริการ และ ร้อย.ปกค.155 มม. อีก 2 กองร้อย ระยะเวลาของโครงการจัดตั้ง 3 ปี ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้.-
  • พ.ศ. 2521 จัดตั้ง บก.พัน.,ร้อย.บก.และบริการ และ ร้อย.ปกค.155 มม. จำนวน 1 กองร้อย
  • พ.ศ. 2522 จัดตั้ง ร้อย.ปกค.155 มม. อีก 1 กองร้อย สำหรับ ร้อย.ปกค.ป.พล.3 เดิมได้เปลี่ยนสภาพเป็น ป.พัน.103 ร้อย.1
  • พ.ศ. 2523 จบโครงการ งบงานส่วนใหญ่โอนเข้าใช้งบปกติยกเว้นเฉพาะงบก่อสร้างเท่านั้นที่ยังผูกพันกับโครงการเสริมสร้าง
 • ในการจัดตั้ง บก.พัน.ครั้งแรกนั้นได้อาศัยอาคารของ ร้อย.ปกค.ป.พล.3 เป็นสำนักงานชั่วคราว กับ ร้อย.ปกค.ป.พล.3 เดิม เนื่องจากยังไม่ได้สร้างอาคาร
 • ต่อมาเมื่อ 16  ม.ค.21 ได้ย้าย บก.พัน. มารวมกันที่ ป.พัน.103 ร้อย.1 ( ร้อย.ปกค.ป.พล.3 เดิม ) ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการบังคับบัญชา และการติดต่อประสานงานในกองพันจนกระทั้งเมื่อการก่อสร้างอาคารได้เสร็จลง จึงได้ย้าย บก.พัน. มายังที่ตั้งปัจจุบัน เมื่อ 5  ส.ค.23
 • มี พ.ท.ธงชัย  พรหมวรธร เป็นผู้บังคับกองพันท่านแรก ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ มิ.ย.21 ถึง ธ.ค.24
 • วันสถาปนาหน่วยคือ 27 ม.ค.21 ตามคำสั่งจัดตั้ง
 • ได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพล เมื่อ 19  มี.ค.24

ตรวจสอบยอดเงินฝาก  อทบ.  กองการออมทรัพย์  กรมสวัสดิการทหารบก

บุคคลสำคัญ,พระมหากษัตริย์, บุคคลสำคัญของชาติ, บุคคลสำคัญของโลก 

ตรวจสอบประวัติ  และเงินเดือนแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่หน่วยแก้ไข  ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

เสียงในสนามรบเพื่อใช้ประกอบการฝึกทางยุทธวิธี  เช่น สถานการณ์ตั้งรับ 

บันทึกประจำวัน อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกรายละเอียดของเหตุการณ์ พร้อมวัน เวลา และสถาน 

เมื่อต้องการตรวจสอบหมายเลขทะเบียน รถยนต์ทหาร เพียงแค่ป้อนหมายทะเบียน 

เรื่องน่ารู้ AEC, ที่มาที่ไป อะไรคือ AEC ข้อมูลดีๆ เรื่อง AEC จากแหล่งความรู้ต่างๆ 

เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ