กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103

103rd Field Artillery Battalion. 3rd Artillery Regiment.

Get Adobe Flash player

พันโท ทายาท แสงเพ็ชร
ผบ.ป.3 พัน.103
ไม่พบฟีด

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ประสบภัยพายุฤดูร้อน

มี.ค.57 ศบภ.ป.พัน.103 ได้จัดกำลังพล นายทหารจำนวน  2 นาย พลทหาร จำนวน 10 นาย รถบรรทุก 2 คัน ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุ

ฤดูร้อนพังเสียหาย ในพื้นที่รับผิดชอบ  อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ได้แก่ บ้านจันอัด หมู่ 2 จำนวน 1 หลัง บ้านด่านติง หมู่ 5 จำนวน 1 หลัง และ บ้านโค้งกระพี้ จำนวน 1 หลัง รวม 3 หลัง การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่กลับมาใช้งานได้ตามปกติ สร้างความปลาบปลื้มใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่เป็นอันมาก

 

 

ตรวจสอบยอดเงินฝาก  อทบ.  กองการออมทรัพย์  กรมสวัสดิการทหารบก

บุคคลสำคัญ,พระมหากษัตริย์, บุคคลสำคัญของชาติ, บุคคลสำคัญของโลก 

ตรวจสอบประวัติ  และเงินเดือนแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่หน่วยแก้ไข  ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

เสียงในสนามรบเพื่อใช้ประกอบการฝึกทางยุทธวิธี  เช่น สถานการณ์ตั้งรับ 

บันทึกประจำวัน อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกรายละเอียดของเหตุการณ์ พร้อมวัน เวลา และสถาน 

เมื่อต้องการตรวจสอบหมายเลขทะเบียน รถยนต์ทหาร เพียงแค่ป้อนหมายทะเบียน 

เรื่องน่ารู้ AEC, ที่มาที่ไป อะไรคือ AEC ข้อมูลดีๆ เรื่อง AEC จากแหล่งความรู้ต่างๆ 

เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ