กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103

103rd Field Artillery Battalion. 3rd Artillery Regiment.

Get Adobe Flash player

พันโท ทายาท แสงเพ็ชร
ผบ.ป.3 พัน.103
ไม่พบฟีด

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อ วันที่ 27 มี.ค.57 เวลา 09.00 น. พันโท ยุทธศาสตร์  เศรษฐชัย ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 ได้เป็นประธานกระทำพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ป.พัน.103 ณ บริเวณพื้นที่ กองร้อยที่ 3 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 และได้ปลูกต้นไม้บริเวณหน้าศูนย์การเรียนรู้ฯ จากนั้นได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ฯ

 

 

การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองพันทหารปืนใหญที่ 103 เพื่อให้เป็นศูนย์สำหรับศึกษาการทำการเกษตรรูปแบบต่างๆ ในหน่วยทหารเพื่อให้ความรู้แก่กำลังพล นายทหาร นายสิบ พลทหาร ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ

 

ตรวจสอบยอดเงินฝาก  อทบ.  กองการออมทรัพย์  กรมสวัสดิการทหารบก

บุคคลสำคัญ,พระมหากษัตริย์, บุคคลสำคัญของชาติ, บุคคลสำคัญของโลก 

ตรวจสอบประวัติ  และเงินเดือนแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่หน่วยแก้ไข  ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

เสียงในสนามรบเพื่อใช้ประกอบการฝึกทางยุทธวิธี  เช่น สถานการณ์ตั้งรับ 

บันทึกประจำวัน อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกรายละเอียดของเหตุการณ์ พร้อมวัน เวลา และสถาน 

เมื่อต้องการตรวจสอบหมายเลขทะเบียน รถยนต์ทหาร เพียงแค่ป้อนหมายทะเบียน 

เรื่องน่ารู้ AEC, ที่มาที่ไป อะไรคือ AEC ข้อมูลดีๆ เรื่อง AEC จากแหล่งความรู้ต่างๆ 

เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ