กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103

103rd Field Artillery Battalion. 3rd Artillery Regiment.

Get Adobe Flash player

พันโท ทายาท แสงเพ็ชร
ผบ.ป.3 พัน.103
ไม่พบฟีด

มี 14 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

การแข่งขันสวดมนต์และแสดงตนเป็นพุทธมามักกะ

แข่งขันสวดมนต์ทหารใหม่

เมื่อ 7 ม.ค.57 หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 ได้จัดทหารใหม่เข้าแข่งขันสวดมนต์และแสดงตนเป็นพุทธมามักกะของทหารใหม่รุ่นปี 2556 ผลัดที่ 2 ณ พุทธศาสนสถานกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โดย ฝ่ายอนุศาสนาจารย์กองพลทหารราบที่ 3 ได้จัดให้มีการแข่งขันสวดมนต์ทหารใหม่ของหน่วยฝึกทหารใหม่รุ่นปี 2556 ผลัดที่ 2 ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา โดยการแข่งขันในครั้งนี้ หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 ได้ลำดับที่ 2 

ตรวจสอบยอดเงินฝาก  อทบ.  กองการออมทรัพย์  กรมสวัสดิการทหารบก

บุคคลสำคัญ,พระมหากษัตริย์, บุคคลสำคัญของชาติ, บุคคลสำคัญของโลก 

ตรวจสอบประวัติ  และเงินเดือนแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่หน่วยแก้ไข  ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

เสียงในสนามรบเพื่อใช้ประกอบการฝึกทางยุทธวิธี  เช่น สถานการณ์ตั้งรับ 

บันทึกประจำวัน อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกรายละเอียดของเหตุการณ์ พร้อมวัน เวลา และสถาน 

เมื่อต้องการตรวจสอบหมายเลขทะเบียน รถยนต์ทหาร เพียงแค่ป้อนหมายทะเบียน 

เรื่องน่ารู้ AEC, ที่มาที่ไป อะไรคือ AEC ข้อมูลดีๆ เรื่อง AEC จากแหล่งความรู้ต่างๆ 

เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ