กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103

103rd Field Artillery Battalion. 3rd Artillery Regiment.

Get Adobe Flash player

พันโท ทายาท แสงเพ็ชร
ผบ.ป.3 พัน.103
ไม่พบฟีด

มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

พิธีเปิดการฝึกครูทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑

เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค.๖๑ พ.ท.ทายาท แสงเพ็ชร ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกครูทหารใหม่
รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑ และ ส.ต.กองประจำการ เพื่อเป็นเตรียมการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี ๑๕๖๑ ผลัดที่ ๑ ที่จะเข้า
ประจำการในวันที่ ๑ พ.ค.๖๑ นี้ ณ ศาลาหน้ากองร้อยปืนใหญ่ที่ ๑ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ตรวจสอบยอดเงินฝาก  อทบ.  กองการออมทรัพย์  กรมสวัสดิการทหารบก

บุคคลสำคัญ,พระมหากษัตริย์, บุคคลสำคัญของชาติ, บุคคลสำคัญของโลก 

ตรวจสอบประวัติ  และเงินเดือนแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่หน่วยแก้ไข  ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

เสียงในสนามรบเพื่อใช้ประกอบการฝึกทางยุทธวิธี  เช่น สถานการณ์ตั้งรับ 

บันทึกประจำวัน อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกรายละเอียดของเหตุการณ์ พร้อมวัน เวลา และสถาน 

เมื่อต้องการตรวจสอบหมายเลขทะเบียน รถยนต์ทหาร เพียงแค่ป้อนหมายทะเบียน 

เรื่องน่ารู้ AEC, ที่มาที่ไป อะไรคือ AEC ข้อมูลดีๆ เรื่อง AEC จากแหล่งความรู้ต่างๆ 

เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ