กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103

103rd Field Artillery Battalion. 3rd Artillery Regiment.

Get Adobe Flash player

พันโท ทายาท แสงเพ็ชร
ผบ.ป.3 พัน.103
ไม่พบฟีด

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

อุ่นไอรัก คลายความหนาว

เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ.๖๑ หน่วย ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้จัดกำลังพลแต่งชุดไทยย้อนยุค เข้าร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"
โดยมีการเนรมิตพระลานพระราชวังดุสิต เป็นไปด้วยบรรยากาศย้อนยุคให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้ถึง ศิลปวัฒนธรรม
เรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทยสมัยอดีต สนุกกับกิจกรรมการถ่ายภาพโบราณ โดยในงานจะจัดระหว่างวันที่ ๘ ก.พ. - ๑๑ มี.ค.๖๑
ตั้งแต่เวลา ๑๐๓๐ - ๒๑.๐๐ ของทุกวัน ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

ตรวจสอบยอดเงินฝาก  อทบ.  กองการออมทรัพย์  กรมสวัสดิการทหารบก

บุคคลสำคัญ,พระมหากษัตริย์, บุคคลสำคัญของชาติ, บุคคลสำคัญของโลก 

ตรวจสอบประวัติ  และเงินเดือนแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่หน่วยแก้ไข  ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

เสียงในสนามรบเพื่อใช้ประกอบการฝึกทางยุทธวิธี  เช่น สถานการณ์ตั้งรับ 

บันทึกประจำวัน อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกรายละเอียดของเหตุการณ์ พร้อมวัน เวลา และสถาน 

เมื่อต้องการตรวจสอบหมายเลขทะเบียน รถยนต์ทหาร เพียงแค่ป้อนหมายทะเบียน 

เรื่องน่ารู้ AEC, ที่มาที่ไป อะไรคือ AEC ข้อมูลดีๆ เรื่อง AEC จากแหล่งความรู้ต่างๆ 

เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ