กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103

103rd Field Artillery Battalion. 3rd Artillery Regiment.

Get Adobe Flash player

พันโท ทายาท แสงเพ็ชร
ผบ.ป.3 พัน.103
ไม่พบฟีด

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

โครงการค่ายเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ ๔ ก.พ.๖๑ ศูนย์การศึกษานอกระบบ หน่วย ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้จัดพลทหารที่เป็นนักศึกษา กศน.
เข้าร่วมโครงการค่ายเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ศูนย์สาธิตการเกษตรกรรมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ค่ายสุรนารี ( ศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้ พัน.ร.มทบ.๒๑ ) ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ตรวจสอบยอดเงินฝาก  อทบ.  กองการออมทรัพย์  กรมสวัสดิการทหารบก

บุคคลสำคัญ,พระมหากษัตริย์, บุคคลสำคัญของชาติ, บุคคลสำคัญของโลก 

ตรวจสอบประวัติ  และเงินเดือนแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่หน่วยแก้ไข  ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

เสียงในสนามรบเพื่อใช้ประกอบการฝึกทางยุทธวิธี  เช่น สถานการณ์ตั้งรับ 

บันทึกประจำวัน อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกรายละเอียดของเหตุการณ์ พร้อมวัน เวลา และสถาน 

เมื่อต้องการตรวจสอบหมายเลขทะเบียน รถยนต์ทหาร เพียงแค่ป้อนหมายทะเบียน 

เรื่องน่ารู้ AEC, ที่มาที่ไป อะไรคือ AEC ข้อมูลดีๆ เรื่อง AEC จากแหล่งความรู้ต่างๆ 

เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ