กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103

103rd Field Artillery Battalion. 3rd Artillery Regiment.

Get Adobe Flash player

พันโท ทายาท แสงเพ็ชร
ผบ.ป.3 พัน.103
ไม่พบฟีด

มี 19 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

มอบผ้าห่มให้กับครอบครัวของกำลังพล ป.๓ พัน.๑๐๓

เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค.๖๑ พ.ท.ทายาท แสงเพชร ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ และนายทหาร ฝ่ายอำนวยการ ได้นำผ้าห่มที่ได้รับมอบจาก
พล.ร.3 จำนวน ๔ ผืน มอบให้กับครอบครัวของกำลังพล จำนวน ๔ ราย ณ บ้านพักนายสิบ ป.๓ พัน.๑๐๓ ดังนี้.
นางสมจิตร หวังประสพกลาง มารดาภริยา จ.ส.อ.พุฒิศักดิ์ ใจงาม นางทองเลื่อน เที่ยงตา มารดาภริยา จ.ส.อ.อนันต์ หลาบภา
นางทอง ปัญญาสาร มารดา จ.ส.อ.สามารถ ปัญญาสาร ด.ญ.เบญญาภา ศรีขันธ์ บุตร จ.ส.ท.สุริยันต์ ศรีขันธ์

 

ตรวจสอบยอดเงินฝาก  อทบ.  กองการออมทรัพย์  กรมสวัสดิการทหารบก

บุคคลสำคัญ,พระมหากษัตริย์, บุคคลสำคัญของชาติ, บุคคลสำคัญของโลก 

ตรวจสอบประวัติ  และเงินเดือนแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่หน่วยแก้ไข  ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

เสียงในสนามรบเพื่อใช้ประกอบการฝึกทางยุทธวิธี  เช่น สถานการณ์ตั้งรับ 

บันทึกประจำวัน อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกรายละเอียดของเหตุการณ์ พร้อมวัน เวลา และสถาน 

เมื่อต้องการตรวจสอบหมายเลขทะเบียน รถยนต์ทหาร เพียงแค่ป้อนหมายทะเบียน 

เรื่องน่ารู้ AEC, ที่มาที่ไป อะไรคือ AEC ข้อมูลดีๆ เรื่อง AEC จากแหล่งความรู้ต่างๆ 

เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ