กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103

103rd Field Artillery Battalion. 3rd Artillery Regiment.

Get Adobe Flash player

พันโท ทายาท แสงเพ็ชร
ผบ.ป.3 พัน.103
ไม่พบฟีด

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

มทน.๒ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการเตรียมการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐๑๘

เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค.๖๐ พล.ท.สนธยา ศรีเจริญ มทน.๒ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการเตรียมการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐๑๘
ซึ่งหน่วยได้รับภารกิจจัด ๑ หมวดปืนใหญ่ เข้าร่วมการฝึก และเป็นส่วนหนึ่งของกองร้อยปืนใหญ่ผสมลำกล้อง ป.๓ พัน.๑๓
โดยมี พ.ท.ทายาท แสงเพ็ชร ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ ให้การต้อนรับ ณ บก.ป.๓ พัน.๑๐๓ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ตรวจสอบยอดเงินฝาก  อทบ.  กองการออมทรัพย์  กรมสวัสดิการทหารบก

บุคคลสำคัญ,พระมหากษัตริย์, บุคคลสำคัญของชาติ, บุคคลสำคัญของโลก 

ตรวจสอบประวัติ  และเงินเดือนแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่หน่วยแก้ไข  ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

เสียงในสนามรบเพื่อใช้ประกอบการฝึกทางยุทธวิธี  เช่น สถานการณ์ตั้งรับ 

บันทึกประจำวัน อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกรายละเอียดของเหตุการณ์ พร้อมวัน เวลา และสถาน 

เมื่อต้องการตรวจสอบหมายเลขทะเบียน รถยนต์ทหาร เพียงแค่ป้อนหมายทะเบียน 

เรื่องน่ารู้ AEC, ที่มาที่ไป อะไรคือ AEC ข้อมูลดีๆ เรื่อง AEC จากแหล่งความรู้ต่างๆ 

เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ