กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103

103rd Field Artillery Battalion. 3rd Artillery Regiment.

Get Adobe Flash player

พันโท ทายาท แสงเพ็ชร
ผบ.ป.3 พัน.103
ไม่พบฟีด

มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณการยิงปืนประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ย.๖๐ พ.ท.วิรัตน์ พึ่งพิง ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณการยิงปืนประจำปี ๒๕๖๐
ให้กับกำลังพลที่มีผลการยิงปืนดีเด่น ทั้ง ๓ นาย คือ จ.ส.อ.ธนากร วงศ์ปัตษา จ.ส.อ.พงศพัศ วงศ์สุทธิ์รัตน์ และ จ.ส.ต.อสิชล โคขุนทด
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลที่มีผลงานการฝึกยิงปืนดีเด่น ณ หน้า บก.พัน. ป.๓ พัน.๑๐๓ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ตรวจสอบยอดเงินฝาก  อทบ.  กองการออมทรัพย์  กรมสวัสดิการทหารบก

บุคคลสำคัญ,พระมหากษัตริย์, บุคคลสำคัญของชาติ, บุคคลสำคัญของโลก 

ตรวจสอบประวัติ  และเงินเดือนแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่หน่วยแก้ไข  ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

เสียงในสนามรบเพื่อใช้ประกอบการฝึกทางยุทธวิธี  เช่น สถานการณ์ตั้งรับ 

บันทึกประจำวัน อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกรายละเอียดของเหตุการณ์ พร้อมวัน เวลา และสถาน 

เมื่อต้องการตรวจสอบหมายเลขทะเบียน รถยนต์ทหาร เพียงแค่ป้อนหมายทะเบียน 

เรื่องน่ารู้ AEC, ที่มาที่ไป อะไรคือ AEC ข้อมูลดีๆ เรื่อง AEC จากแหล่งความรู้ต่างๆ 

เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ